ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری‌محور دفاعی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 123-139

یونس نظری؛ مجید رمضان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ مسیح ابراهیمی


شناسایی عوامل ایجاد همکاری زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 127-162

لعیا الفت؛ مقصود امیری مقانجوقی؛ ابوالفضل کزازی؛ آرش شهریاری نیا


ارتقاء فرهنگ سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 128-152

رمضانعلی سلمانی نژاد؛ مریم دانشور؛ سید حیدر میرفخرالدینی


طراحی الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بر اساس شایستگی مبتنی بر آموزه های نهج‌البلاغه

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 129-147

سید علی اکبر احمدی؛ حسن درویش؛ محمد جواد سبحانی فر؛ حامد فاضلی کبریا


بررسی تأثیر سیستم مدیریت امنیّت اطلاعات بر عملکرد زنجیره ی تأمین در صنعت هوائی کشور

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 135-154

صادق چلمقانی؛ مجید اسماعیلیان؛ هادی تیموری


شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور: ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 141-165

سمانه لاجوردی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ اسداله کردنائیج


ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه‌های فنّاورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: (مطالعه موردی: گذار انرژی‌های بادی و خورشیدی در ایران)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 141-176

سید مسلم موسوی درچه؛ محمد امین قانعی راد؛ حسن کریمیان؛ هدیه زنوزی زاده؛ ناصر باقری مقدم


واکاوی موانع موفقیت فاز اختتام در پروژه‌های صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی: طرح‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس جنوبی)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 145-166

مجتبی عزیزی؛ فربود صادقی تهرانی؛ محمدحسین صبحیه؛ فرهاد نصراله پور


بهبود عملکرد نوآورانه از طریق جهت‌گیری دوسوتوانی و مدیریت ظرفیت جذب: شواهدی از صنعت دفاعی ایران

دوره 14، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-171

10.22034/jmi.2020.107251

کاوه نامور؛ علیرضا بوشهری؛ سید کمال طبائیان؛ ابوالفضل باقری


تحلیل نهادی لایه‌های سه‌گانه حکمرانی نظام بانکی ج.ا.ایران با رویکرد نظریه بازی: پیشران‌های پنهان ناپایداری چگونه عمل می‌کنند؟

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 155-216

محمدرضا دره شیری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ عبدالعلی منصف


تبیین مؤلفه های مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خلاق در ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 161-188

مهدی محمدی؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفائی قادیکلایی؛ حسنعلی آقاجانی


شناسایی خردبنیان‌های توانمندی نوآوری در شرکت‌های تولید داروی کشور؛ مطالعه چند موردی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 163-206

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ ابوالفضل کزازی


طراحی چارچوبی جامع برای ارزیابی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: صنعت برق)

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 121-136

پیمان اخوان؛ مجید دهقان بنادکی؛ هادی فرجام