رتبه‌بندی چالش‌های موجود در قراردادهای مشارکت بخش خصوصی-دولتی در پروژه‌های زیربنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است؛ چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در جهان نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. بنا بر دلایلی همچون بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، ضعف مالی و عدم‌حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی و...، همواره ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی یا همان دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است. مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. در این مطالعه با استفاده از مطالعات پیشین که ازنظر ماهوی در چارچوب این مطالعه قرار دارند و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع چالش‌های موجود در قراردادهای مشارکت بخش خصوصی-دولتی در پروژه‌های زیربنایی توجه شد و سعی شد تا این چالش‌ها از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه بررسی شود. در این تحقیق جامعه‌ی آماری موردبررسی 120  نفر بود. نتایج پرسشنامه‌ها نشان داد که بستر لازم برای تأمین مالی پروژه و تضمین‌های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم‌ترین چالش‌ و مانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی-دولتی در پروژه‌های زیربنایی (بزرگراه‌ها) هستند. درنتیجه، برای حل این مشکلات در پروژه‌های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تأمین بستر مالی مناسب تمرکز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Challenges in Public-Private Contracts for Infrastructure Projects

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Sohrabi 1
  • Ali Rostami 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 PhD candidate of Marketing Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Hamadan, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

State and local governments provide more than two thirds of highway funding and are responsible for developing and delivering most of our transportation infrastructure. But many of these agencies do not have enough funds to maintain the existing transportation system, let alone expand it. In response, many agencies are looking for public private partnerships (P3s) to allow them to get more done with less. FHWA prepared these series of papers to enable transportation agencies to make informed decisions with respect to P3s by exploring the myths and realities of this complex - but often effective - project finance and delivery approach.
P3s are contractual agreements between a public agency and a private entity that allow greater private sector participation in delivering and financing of transportation projects than other 15 approaches, which are traditionally used. With P3s, private firms take on the risks of some or all of the financing, constructing, operating, and/or maintaining a transportation facility in exchange for a future revenue stream. This is a departure from the traditional model where private contractors construct projects based on a public design using public funding, after which public agencies take responsibility for long-term operations, maintenance, and rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Infrastructure Projects
  • Ranking Challenges
  • Public-Private Participation
  • Public-Private Contracts