گذار به حکمرانی شبکه‌ای در صنایع پیشرفته؛ تکوین هسته کوچک و شبکه بزرگ در صنایع الکترواپتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله، گذار صنایع الکترواپتیک ایران (صاپا) از حکمرانی سلسله مراتبی به گونه‌­ای از حکمرانی شبکه‌ای با ایجاد مجموعه‌ای از شرکت‌های رویشی و تکوین هسته کوچک و شبکه بزرگ در صنایع الکترواپتیک بررسی می‌شود. بر اساس آمار و گزارش‌های عملکرد صاپا می‌توان گفت که این گذار با میزان قابل قبولی از موفقیت انجام شده و به پایداری نسبی دست یافته است. در این بررسی، تحولات سازمانی صاپا در سه دوره: 1) شکل‌­گیری هسته اولیه؛ 2) رشد نوآوری و شبکه­‌سازی و 3) بلوغ هسته و شبکه در پرتو مفاهیم حکمرانی، شبکه‌­سازی و پیچیدگی مرکب و با رویکرد روایت­پ‍ژوهی راهبردی مورد بررسی قرار می‌­گیرد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که صاپا با برخورداری از رهبری بسیج‌کننده و متقاعدساز، گروه‌های نوآوری سامانه ‌محور، شرکت‌های زایشی فن‌آور و تلفیق سیستم سلسله مراتبی و شبکه‌ای، توانسته است بر دشواری‌های این گذار فائق آمده و جایگاه مناسبی در صنعت الکترواپتیک کشور به­‌دست آورد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transition to Network Governance in Advanced Small Core and Large Network Industries in the Electro-Optical Industry

نویسندگان [English]

  • HamidReza Fartokzadeh 1
  • Ali Naqi Talebi 2
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 PhD candidate of Strategic management, Faculty of Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this paper, Sapa's transition from hierarchical governance to network governance by creating a set of growing firms and developing ″small nuclei and large networks″ in the electro-optical industry has been narrated. Based on the facts and reports of sapa′s performance¸ it can be said that this transition has been done with an acceptable rate of success and has achieved relative stability. In this study¸sapa organizational changes in three periods: 1) the formation of the uncleus¸ 2) the growth of innovation and networking¸ and 3) the maturity of the uncleus and network in the light of the concepts of governance¸ networking and complexity are studied with a ″strategic narrative approach″ .
The findings of this study show that Sapa, with its mobilizing and persuasive leadership, product-oriented innovation groups, technological spin offs and the integration of hierarchical and network systems, has been able to overcome the chalenges of this transition and achieved a good position in the country′s electro-optical industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vedja
  • Governance
  • Network
  • Sapa
  • Networking Success
  • Vedja Network Governance
اسدی فرد، رضا، چوخاچی زاده مقدم، امین و گودرزی، مهدی. (1395). "الگویی برای دسته‌بندی و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت شبکه های همکاری بین الملل"، مدیریت نوآوری، سال پنجم، شماره 1، 150-129.
اسدی فرد، رضا، طباطبائیان، سید حبیب الله، بامداد صوفی، جهانیار و تقوا، محمدرضا. (1392)، "تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها"، مدیریت توسعه فناوری، سال اول، شماره 3، 28-3.
بیگی، وحید و علیمحمدی، عباس. (1394)، "شناسایی عوامل تأثیرگذار در ناکامی شبکه همکاری‌های علمی و نوآوری: آسیب‌شناسی دفاتر نهاد میانجی"، مدیریت توسعه فناوری، سال سوم، شماره 3، 104-81.
حقیقی، مجید، آراستی، محمدرضا، بحری، عباس، سیف­الدین اصل، امیرعلی، نیلفروشان، هادی و اصلانی، علیرضا. (1398). "شکل‌گیری شبکه‌های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی: موردکاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی"، مدیریت نوآوری، سال هشتم، شماره 3، پاییز، 22-1.
فرتوک‌زاده، حمیدرضا، وزیری، جواد. "خلق شایستگی دفاعی در موج چهارم - بررسی رویکرد شبکه‌سازی در صنایع دفاعی دانش بنیان" چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 1386، سال ششم شماره ۳ (زمستان ۱۳۸۶)
نیلفروشان، هادی و آراستی، محمدرضا. (1393). "فرآیند شکست شبکه های نوآوری: رویکرد پایه دانش»، سیاست علم و فناوری، سال هفتم، شماره 4، 106-89.
 
Chan Kim. W and Mauborgne, Renee, (2004) Blue Ocean Strategy, Harvard Business Review Press.
Cragg, Tony, Tom Mcnamara, Irena Descubes, and Frank Guerin. "Manufacturing SMEs, network governance and global supply chains." Journal of Small Business and Enterprise Development (2020).
Husted, Kenneth, and Snejina Michailova. "Dual allegiance and knowledge sharing in inter-firm R&D collaborations." Organizational Dynamics 39, no. 1 (2010): 37.
Lichtenstein, Benyamin B., and Bill McKelvey. "Four types of emergence: a typology of complexity and its implications for a science of management." International Journal of Complexity in Leadership and Management 1, no. 4 (2011): 339-378.
Manson, Steven M. "Simplifying complexity: a review of complexity theory." Geoforum 32, no. 3 (2001): 405-414.
Rametsteiner, Ewald. "Governance concepts and their application in forest policy initiatives from global to local levels." Small-scale Forestry 8, no. 2 (2009): 143-158.
Wilikilagi, Viliame. "What is Network Governance and its Implications for Public Policy Formulation?." Available at SSRN 1494757 (2009).