دسترسی آزاد به مقالات

فصلنامه علمی بهبود مدیریت از رویه دسترسی آزاد پیروی می کند و هیچ محدودیتی برای دسترسی به همه مقاله های منتشر شده آن وجود ندارد . متن کامل مقالات در فرمت pdf به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دارد.