دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی پیشران‌های همکاری فناورانه شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان؛ موردمطالعه شرکت ملی صنایع مس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22034/jmi.2024.420794.3028

علی مهدی زاده بهمن آباد؛ رضا پاینده؛ مهدی شایسته اصل


آسیب‌شناسی سیاست‌های اعطای اعتبارات پژوهشی دولتی: موردکاوی سامانه ساتع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22034/jmi.2024.424964.3041

آرمان خالدی؛ مهدی پاکزاد پاکزاد؛ شهره نصری؛ سیدحامد مزارعی