تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از میدان نوبنیاد، نبش کوهستان هشتم، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، پژوهشکده اندیشه دفاعی.

 

تلفن: 22808796

وب سایت: www.behboodmodiriat.ir

نشانی الکترونیکی: behboudmodiriat@gmail.com

 


CAPTCHA Image