آسیب شناسی سیستم مدیریت عملکرد در شرکت های کوچک و متوسط(SMEs) بازار سرمایه ایران (مطالعه موردی تامین سرمایه امین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استاد، مدیریت، گرایش سیاست‌گذاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مدیریت عملکرد در شرکت‌های کوچک و متوسط در قالب ارزیابی عملکرد و به شکل غیررسمی انجام شده و اغلب با هدف نظارت و کنترل صورت می‌گیرد و این در حالی است که مدیریت عملکرد کلیدی‌ترین اقدامی است که می‌تواند دانش، مهارت و قابلیت‌های کارکنان را بهبود بخشیده و ماندگاری نیروی کار کیفی را افزایش دهد. هدف از این پژوهش زمینه‌سازی و ارایه راه‌کارهای عملی برای طراحی سیستم مدیریت عملکرد بومی به‌منظور ارتقای کارآیی کارکنان و اثربخشی در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران، به‌خصوص شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است. روش پژوهش کیفی، مبتنی بر تحلیل تِم، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در شرکت تامین سرمایه امین انجام گرفته است. نمونه‌گیری به روش نظری و با به‌کارگیری فن گلوله‌برفی انجام گرفته است که بر مبنای آن، 12مصاحبه از سطوح معاونت تا کارشناسی شرکت مورد مطالعه، صورت پذیرفته است. یافته‌های پژوهش شامل 100 تم فرعی است که در قالب 9 تِم اصلی دسته‌بندی شده‌ا‌ند؛ مهم‌ترین و بیشترین کدهای فرعی مربوط به چالش‌های شناسایی شده در قالب تِم‌های «شاخص و معیار»، «توجیه نبودن ارزیابان» و «عدالت و سلیقه» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Management System Pathology in Small and Medium Sized Enterprises of Iran Capital Market (A Case Study in Amin Investment Bank)(The Case: Amin Investment Bank)

نویسندگان [English]

  • Toktam Najafi 1
  • Aryan Gholipour 2
1 MSc in Human Resource Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
2
چکیده [English]

Nowadays, Performance management in small and medium enterprises (SMEs) has been done in the form of performance evaluation and in an informal way and often comes with the purpose of monitoring and control; while the performance management system may improve knowledge, skills and capabilities of employees and increase permanence of workforce quality. The aim of this study is to prepare the ground for designing performance management system to enhance the efficiency of employees and the effectiveness of SMEs. Qualitative research methodology, based on thematic analysis, using semi-structured interviews was conducted in Amin Investment Bank. Sample-making was based on theoretical method and snowball technique has been carried out on the basis of 12 interviews with VPs and experts. Results identify a comprehensive set of challenges in performance management system in terms of nine conceptual codes and 100 open codes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Enterprises
  • Performance Management
  • Iran Capital Market
  • Thematic Analysis
  • GM-HRM 34000 Standard