دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 33، آذر 1395، صفحه 1-166 
الگوی لایه‌ای توسعه راهبرد مبتنی بر سناریوسازی در شرایط عدم قطعیت

صفحه 79-105

محمد رحیم عیوضی؛ عبدالمجید کرامت زاده؛ غلامرضا گودرزی؛ قدیر نظامی پور