ارزیابی سیاست های علم و فن آوری: موردکاوی به کارگیری نخبگان وظیفه در پروژه های تحقیقاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

در طول زمان سیاست‌های مختلفی  به‌منظور توسعه و به‌کارگیری علم، فن‌آوری و نوآوری در سطح کشور اتخاذ شده است. از آن‌جاکه این سیاست‌ها اهداف کلان‌تری را تعقیب می‌کنند و اجرای آنها عموماً به مصرف منابع مالی، انسانی و غیره می‌انجامد، ضروری است که اثربخشی آنها در طول زمان مورد ارزیابی قرارگیرد تا انحراف احتمالی آنها مشخص و برطرف شود و ضمن جلوگیری از اتلاف احتمالی منابع، بستری نیز برای یادگیری سیاستی فراهم گردد. در حال حاضر، اکثر بخش‌های صنعتی کشور به رغم اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه علم، فن‌آوری و نوآوری، فاقد ساختار، رویه و الگویی نظام‌مند برای ارزیابی و اصلاح این سیاست‌ها هستند. در این مقاله، با تمرکز بر سیاست"به‌کارگیری نخبگان وظیفه برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی در صنایع و سازمان‌های دفاعی"، اولاً،‌ چارچوبی برای ارزیابی سیاست‌های علم، فن‌آوری و نوآوری معرفی می‌شود؛ ثانیاً، تطابق این چارچوب با شرایط بومی مورد نظر بررسی می‌شود و ثالثاً، نتایج کاربرد این چارچوب در ارزیابی سیاست مذکور  تبیین می‌شود. نتایج این تحقیق که با روش تحقیق آمیخته، انجام شده است، نشان  می‌دهد که پیاده‌سازی این سیاست در حوزه‌های فنی و مهندسی نسبت به علوم انسانی با موفقیت بیشتری همراه بوده است و بر این اساس، پیشنهاداتی برای بهبود سیاست مذکور ارایه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and Technology Policy Assessment (Case Study on Elite Conscripts Working in Research Projects)

نویسندگان [English]

 • Alireza Booshehri
 • Abolfazl Bagheri
Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Recently, different policies have been adopted in our country in order to develop and use science, technology and innovation (STI). Since these policies aim at more broad objectives and their implementation needs financial, human and other resources, it is necessary to assess their effectiveness during the time to check and correct their deviation. This control process not only prevents resource dissipation, but also helps policy learning. Now, while most of industrial sectors in our country have STI policies, there is no systemic model, procedure or structure for assessing these policies and doing corrective actions. In this article, focusing on “recruiting elite conscripts to work in research projects of defense firms”, as a policy, we first introduce a framework for STI policy assessment; Second, we investigate the fitness of this framework for the local situation; and third we state the result of using the framework to assess the mentioned policy. Results show that implementing this policy has been more successful in technology and engineering fields compared to humanities. Based on this assessment, we suggest some corrections to the policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policy
 • Assessment
 • Science
 • Technology
 • Innovation
 • Firm
 • Industry
 • Organization
 • Defense