تحلیل کارآیی چارچوب توانمندی های سازمانی چندلر برای شرکت های کوچک و متوسط فن آوری محور (مطالعه موردی یک صندوق ایرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

در مقاله حاضر تلاش شده‌است تاثیر توانمندی‌های سازمانی معرفی شده توسط چندلر، خصوصاً توانمندی‌های مدیریتی و بازاریابی بر موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط فن‌آوری محور مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور تجربه چهار بنگاه کوچک و متوسط فن‌آوری محوری که از یک صندوق ضمانت اعتبار ایرانی، اقدام به درخواست ضمانت‌نامه نموده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که دو مورد از چهار بنگاه مطالعه شده تا آستانه واخواست شدن ضمانت‌نامه پیش رفتند و همین دو بنگاه نیز در توانمندی‌های مدیریتی و بازاریابی با چالش مواجه بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت توانمندی‌های بازاریابی و مدیریتی نیز در کنار سایر توانمندی‌های سازمانی چندلر در بقا و موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط فن آوری محور موثر هستند. به همین دلیل افزایش اثربخشی تعامل نهادهای مالی و نهادهای سیاست‌گذار علم و فناوری با این‌گونه شرکت‌ها، منوط به توجه این نهادها به وضعیت توانمندی‌های مدیریتی و بازاریابی بنگاه‌ها و بهبود این توانمندی‌ها است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Applicability of the Chandlerian Organizational Capability Framework for Small and Medium Technology Based Organizations: (Case Study of an Iranian Fund)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Souzanchi Kashani 1
  • Seyed Ali Fatemi Khorasgani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
2 MSc in Business Administration, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article we tried to analyze the effects of organizational capabilities presented by Chandler - especially managerial and marketing capabilities - on success of small and medium technology based firms. For this purpose, experiences of four small and medium technology based firms - which applied for guarantee letters of an Iranian credit guarantee fund - have been studied. Results of this analysis show that two out of four firms was nearly close to guarantee letter default, and both of these two firms had important defects in their managerial and marketing capabilities. So we can conclude that beside other Chandlerian organizational capabilities, managerial and marketing capabilities are important in survival and success of small and medium technology based firms. For this reason, financial institutions and science and technology policy making institutions should consider managerial and marketing capabilities situation and improvement, in their interactions with small and medium technology based firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Technology Based Firms
  • Financing, Organizational Capabilities
  • Managerial Capabilities
  • Marketing Capabilities