نویسنده = سید حبیب اله میرغفوری
توسعه‌ی الگوی مفهومی تسهیل تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده توسط افراد حقیقی: رویکرد نظریه‌ی برخاسته از داده‌ها

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 5-30

زهرا صادقی آرانی؛ لیلا صادقی آرانی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ سید رضا سید جوادین


ارایه راهکارهای ارتقای عملکرد در بخش دولتی با رویکرد BSC ،ANP فازی و VIKOR (مطالعه موردی در اداره کل تعاون استان یزد)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 105-127

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ فاطمه شاکری؛ حمید بابایی میبدی