ارائه‌ی راهبردهای کاهش خطر پذیرى در زنجیره‌ی تأمین با رویکرد تجزیه و تحلیل اهمیت – عملکرد و MADM (مطالعه‌ی موردی در صنعت فولاد آلیاژی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر مدیریت زنجیره‌ تأمین به دلیل جهانی شدن بازارهای کسب و کار، اهمیّت بیشتری پیدا کرده است. عواملی مانند چرخه‌ کوتاه‌تر عمر محصول، ظهور فناوری‌های جدید، افزایش روابط بین تأمین‌کنندگان و توسعه‌ محصولات، زنجیره‌ تأمین را به سمت پیچیده شدن پیش می‌برد. با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان و خطر پذیرى موجود در زنجیره نیز افزایش می‌یابد. از این رو مدیریت خطر پذیرى زنجیره‌ تأمین یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته است.
یکی از خطر پذیرى‌های موجود در زنجیره‌ی تأمین، خطر پذیرى‌های وارده از ناحیه‌ی تأمین‌کنندگان است. در این مطالعه، خطر پذیرى زنجیره‌ی تأمین از این منظر، مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور عوامل مؤثر بر خطر پذیرى‌های وارده از سوی تأمین‌کنندگان بر صنعت فولاد آلیاژی، شناسایی و با استفاده از VIKOR رتبه‌بندی شدند. پس از رتبه‌بندی، به منظور شناسایی عواملی که نیاز به بهبود دارند و سازمان بایستی اقدامات لازم را در مورد آن‌ها انجام دهد، از تجزیه‌وتحلیل اهمیت–عملکرد استفاده شده است. با استفاده از این راه کار، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر خطر پذیرى که نیاز به بهبود دارند، شناسایی و راهبرد‌های لازم به منظور پاسخ‌گویی هر چه مناسب‌تر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Mitigation Strategies in Supply Chain, Using 1-P Analysis and MADM A Case Study: Alloy Steel Industry

نویسندگان [English]

  • Seyyed Habibollah Mir Ghafoori 1
  • Faezeh Asadian Ardakani 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 MSc student of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

In the last few years, supply chain management has become more important, because of the globalization of business. Factors such as short product life cycle, new technologies and product development have led to increase complexity in supply chain. By increasing complexity, level of uncertainty and risk in the chain goes up. Hence supply chain risk management has become a major issue in the organization. One of the risks existing in the supply chain is risk of suppliers. In this study, Supply Chain Risk from this perspective will be investigated. For this purpose, factors affecting on the risks incurred by the supplier on Alloy Steel industry were evaluated and ranked using VIKOR technique. After ranking these factors, in order to identify factors that need to be improved and those that the organization must perform necessary deeds about them, importance-performance analysis is used. Using this technique, the most important risk factors that need to be improved are identified and more appropriate strategies are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Risk
  • Vlse Kriterijumsa Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR)
  • Importance-Performance Analysis (IPA)
  • Risk Mitigation Strategies in Supply Chain
  • Steel Industry