دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 40، شهریور 1397، صفحه 1-176 
شناسایی و تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر بهای نفت خام با رویکرد آینده‌نگاری

صفحه 1-26

فرهاد رهبر؛ امیرعلی سیف الدین اصل؛ محمدعلی شاه حسینی؛ عیسی نیازی


تعیین ابعاد و مؤلفه ‏های برون سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا

صفحه 27-58

حسین دهقانی پوده؛ محسن چشم براه؛ حسن ترابی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ رضا حسنوی


گونه‌شناسی ذهنیت خط‌مشی‌گذاران علم و فناوری در خصوص خودکفایی؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو

صفحه 83-103

محمدمهدی مهدی خواه؛ جمال خانی جزنی؛ سید مجتبی امامی؛ قاسم رمضان پور نرگسی