ارائه روش بهبودیافته خاکستری جهت ارزیابی قابلیت ارتجاعی شبکه تأمین سبز دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

3 استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

لزوم ارزیابی و توجه به شبکه همکاران دفاعی به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی دکترین دفاعی کشور به‌ویژه در ابعاد فنی، کمی، کیفی و رشد و توسعه فنّاوری‌های دفاعی در سال‌های اخیر به‌واسطه سیاست‌های انقباضی دولت به‌منظور مدیریت بهینه منابع و هزینه‌ها و کاهش بهای تمام‌شده محصولات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. استفاده از مفهوم قابلیت ارتجاعی به‌عنوان یکی از مفاهیم جدید در مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی قابلیت‌ها و عملکرد تأمین‌کنندگان و از سویی فشار و درخواست مشتریان، جامعه و مبادی بالادستی در خصوص رعایت مسائل زیست‌محیطی باعث شده است سازمان‌ها به بررسی اقدامات لازم جهت به‌کارگیری مدیریت زنجیره‌ی تأمین سبز، به‌منظور بهبود عملکرد زیست‌محیطی و اقتصادی بپردازند. موضوع انتخاب و ارزیابی تأمین‌کنندگان در شبکه تأمین دفاعی، اولاً مستلزم شناسایی معیارها و شاخص‌ها و نیز طراحی مدل مناسبی است که قابلیت ارتجاعی شبکه تأمین سبز را همزمان با معیارها و قابلیت‌های فنی و مدیریتی تأمین‌کنندگان در نظر بگیرد و ثانیاً نیازمند به‌کارگیری ابزار مناسبی برای این تصمیم‌گیری است. پیش‌ازاین، روش‌هایی مانند نظریه فازی و نظریه سیستم‌های خاکستری برای مواجهه با عدم‌قطعیت معیارها، ایجاد شده و مورداستفاده قرار گرفته است. مدل ارزیابی پیشنهادشده در این پژوهش، جهت ارزیابی شبکه تأمین یکی از صنایع دفاعی کشور ارائه و پیاده‌سازی شده است که هدف از آن، به‌کارگیری توأمان معیار‌های کمّی و کیفی، امکان بی‌بعدسازی معیار‌های مبتنی بر هدف در کنار معیارهایی از نوع سود و هزینه، استفاده از نظرات خبرگان در تخصیص اوزان به معیارها و شاخص‌ها با استفاده از اعداد خاکستری، توسعه و بهبود روش تحلیل رابطه‌ای خاکستری و معماری مجدد شبکه تأمین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Improved Grey Approach for Defense Green Resilient Supply Network Assessment

نویسندگان [English]

  • Amirmahdi Malek 1
  • Sadoullah Ebrahimnejad 2
  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 3
1 PhD candidate of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Engineering, Islamic Azad University Karaj Branch, Karaj, Iran.
3 Professor, Faculty of Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the growing and turbulent market of the current world, both in national and in international relations, the need for reviewing and assessment of the resiliency of suppliers as one of the new concepts in supply chain management has increased. In addition, globalization, increasing the regulations of governmental and nongovernmental organizations, customers’ request and pressure regarding environmental issues have led organizations to evaluate the measures necessary to implement green supply chain management, to improve their environmental and economic performance. The subject of selecting and evaluating suppliers on green supply chain with resilience capability first requires the identification of the supplier evaluation criteria so that it considers the resiliency of the supply chain concurrent with the concepts of green supply chain. Secondly, right tools should be used for the decision. Considering all the criteria and indicators in conditions of uncertainty encourages the development and application of methods, such as fuzzy theory and grey systems theory. In this research, a comprehensive model for evaluating green resilience supply chain network is provided. In order to apply both quantitative and qualitative criteria, the possibility of making the target based criteria dimensionless along the cost or benefit criteria, the use of experts’ opinions in allocation of weights to the criteria and indicators using grey numbers, grey relational analysis are developed and improved. In the end, the implementation of the proposed model is explained step by step in a case study and the future conclusions and recommendations are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Resilient Supplier Selection
  • Grey Relational Analysis
  • Defense Supply Network Assessment