سنجش جونوآوری؛ رویکردی بر ارزیابی تحقق نوآوری سازمانی (مطالعه در سازمان دفاعی با محصولات و سیستم‌های پیچیده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

امروزه مدیران موفق با اعمال نوآوری در سازمان‌ها، به‌دنبال پایدارسازی کسب‌وکار جهت تأمین نیازها و خواسته‌های حال و آینده ذینفعان خود می‌باشند؛ در این راستا جو نوآوری یکی از مقوله‌های مهم سازمانی است؛ که شناخت و تقویت ابعاد آن منجر به کاهش زمان تحقق نوآوری و بهبود عملکرد سازمان می‌گردد. بر این اساس، تحقیق پیش‌رو که برای اولین بار در قلمرو سازمان صنایع هوافضا انجام شده است؛ با مدنظر قرار دادن مسئله «طولانی شدن و افزایش هزینه تحقق نوآوری در سازمان جهت تولید محصولات نوآورانه با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب»، به‌دنبال پاسخ­گویی به این‌که: وضعیت واقعی جو نوآوری سازمان مذکور چیست؟ و ابعاد جو نوآوری تسهیل‌کننده تولید محصولات نوآورانه سازمان مربوطه کدم‌اند؟ بوده است. در این راستا با مدنظر قراردادن: استراتژی پیمایشی، استفاده از روش‌ تحقیق ارزیابی مبتنی بر پرسشنامه جونوآوری و رویکرد نمونه‌گیری هدفمند با تمرکز بر 44 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد خبره واحد طرح ‌و برنامه و واحد پژوهش ‌و نوآوری در سطح ستاد سازمان مذکور و ستاد گروه‌های تابعه، به سنجش جونوآوری پرداخته شد؛ که ماحصل آن منجر به شناسایی وضعیت موجود جونوآوری سازمان به میزان 59.9% و تبیین 24 زمینه بهبود گردیده است؛ که بیشترین آن‌ها مربوط به ابعاد «ریسک‌‌پذیری، تحمل اشتباهات و پذیرش شکست»، «پشتیبانی از نوآوری» و «اعتماد، شفافیت و صداقت» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Climate of Innovation: An approach to Evaluation for Realizing of Organizational Innovation (Case Study: A defense organization with Complex Products and Systems)

نویسندگان [English]

  • Manochehr Manteghi 1
  • Alireza Booshehri 2
  • Gholam Reza Tavakoli 3
  • Iraj Masoomi Baran 4
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays due to taking place rapid changes, successful organizations are looking for the vision, goals and strategic objectives of their business as this requires entails applying innovation in organizations to meet current and future demands of the stakeholders. In this regard climate of innovation is one of the most important organizational capabilities that understanding and reinforcement it, leads to reduction in time and cost of transforming into an innovative organization. So the present study was carried out in the territory of Acrospace Industries Organization, taking into account the problem that "Prolonging and increasing the cost of applying innovation to produce innovative products with reasonable price and desirable quality", seeks to answer to these questions: What is the quantative rate of the climate of innovation in this organization? And what are the areas for improvemet of innovation climate in a defense organization with innovative CoPS? The strategy of research was survey, using evaluation method based on the climate of innovation questionnaire and purposive sampling by focusing on 44 executives and senior experts in "Planning" and "Research and Innovation" units of organization and its subsidiaries staff. The analysis of the data showed that the amount of innovative climate was 59.9% and explained 24 improvement areas that most of them are related to "risk-taking, admit of errors and failures" and "support for innovation" and "trust, transparency, honesty".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Climate
  • Innovation
  • Innovative Climate of Organization