نویسنده = نیما مختارزاده
تحلیل تاریخی زنجیره تولید فولاد کشور از منظر کارکردهای یکپارچه سازی فناوری های جدید

دوره 15، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 69-104

10.22034/jmi.2021.282202.2541

اکبر محمدی؛ نیما مختارزاده؛ احمد جعفرنژاد چقوشی؛ هادی نیلفروشان؛ مهدی محمدی


چالشهای دره مرگ اکوسیستم نوآوری زیست‌دارو ایران و بررسی توانمندی ها و عوامل زمینه ای موثر

دوره 14، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 35-54

10.22034/jmi.2021.120054

نیما مختارزاده؛ عباسعلی کارشناس؛ سید سپهر قاضی نوری