تعداد مقالات: 221
2. الگوی هماهنگی راهبرد‌های نوآوری محصول و فرآیند براساس چارچوب ارزشهای رقیب

دوره 5، شماره 13، پاییز 1390

محمد اسکندری؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سیدمحمد اعرابی


3. بررسی میزان حمایت شرایط زمینه ای ایران از اتخاذ رویکرد نوآوری باز، (مطالعه ی موردی در نظام نوآوری هوایی)

دوره 5، شماره 14، زمستان 1390

سید کمال طبائیان؛ منوچهر منطقی؛ جهان‌یار بامدادصوفی؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان


5. رابطه رهبری ستمگرانه و رفتارهای غیراخلاقی: رویکرد نظام های آسیب شناختی هنجاری مطالعه موردی در یک سازمان صنعتی و تولیدی

دوره 6، شماره 16، تابستان 1391

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ نجمه سلیمیان؛ زهره اسماعیلیان اردستانی؛ اکرم احمدی


7. آینده پژوهی در حوزه انرژی و "ارزیابی راهبرد‌های مدیریت انرژی کشور" با استفاده از "برنامه ریزی سناریو"

دوره 6، شماره 18، زمستان 1391

سید کمال چهارسوقی؛ مهرداد رحمتی؛ مهدی معمارپور؛ علی رجب زاده قطری


9. طراحی الگوی راهبرد دانش برای سازمان های دولتی ایران مطالعه‌ای در صنعت برق

دوره 7، شماره 20، تابستان 1392

ابوالحسن فقیهی؛ غلامرضا معمارزاده؛ سعید صفری و حجت طاهری


13. توسعه‌ی الگوی مفهومی تسهیل تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده توسط افراد حقیقی: رویکرد نظریه‌ی برخاسته از داده‌ها

دوره 8، شماره 24، تابستان 1393

زهرا صادقی آرانی؛ لیلا صادقی آرانی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ سید رضا سید جوادین


15. پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 26، زمستان 1393

محمدرضا نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ علیرضا حسن زاده


16. چگونگی ظهور مسایل راهبردی در دستور کار تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان

دوره 9، شماره 27، بهار 1394

بهاره عابدین؛ اسداله کردنائیج؛ حسن دانایی فرد؛ سیدحمید خداداد حسینی


17. شناسایی قابلیت های مدیریت طرح‌های توسعه‌ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی

دوره 9، شماره 28، تابستان 1394

مهدی دلاوری؛ محمد حسین صبحیه؛ محمد رضا آراستی؛ سیدکمال طبائیان؛ طهمورث حسنقلی پور


18. نقش عوامل سازمانی در موفقیت شرکت‌های زایشی در صنایع دفاعی

دوره 9، شماره 29، پاییز 1394

قاسم فولادی؛ محمد مهدی نژادنوری


19. همکاری‌های علمی و فن آورانه میان صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها: رویکرد تحلیل علّی لایه ای

دوره 9، شماره 30، زمستان 1394

مصطفی صفدری رنجبر؛ سید رضا سلامی؛ غلامرضا توکلی؛ سیامک طهماسبی


20. تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو

دوره 10، شماره 31، بهار 1395

نسرین دسترنج؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ علیرضا حسن زاده


23. راهبرد بهینه بازی های همکارانه در شبکه های غیر متمرکز (مطالعه موردی در صنایع کوچک و متوسط)

دوره 10، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-24

هادی حیدری قره بلاغ؛ اشکان حافظ الکتب؛ احمد ماکویی؛ صدیق رئیسی؛ سید مصطفی حدادی


24. تبیین تغییر خط مشی با استفاده از الگوی چارچوب ائتلاف مدافع ( مطالعه موردی: قراردادهای نفتی ایران IPC )

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-34

محمدصادق تراب زاده جهرمی؛ سیدکاظم حسینی؛ محمد نوروزی


25. ارائه چارچوبی برای روایت پژوهی در مطالعات مدیریت برای مواجهه با مسائل پیچیده

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-27

سونا بایرام زاده؛ علی رضاییان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی