آمار و ارقام فصلنامه 

 

 • تعداد مقالات منتشر شده : 298
 • تعداد نویسندگان : 656
 • نسبت مشاهده بر مقاله : 696.82
 • درصد پذیرش : 4 %
 • تعداد داوران : 128
 • تعداد مقالات ارسال شده : 3,212
 • زمان پذیرش (روز) : 127
 • تعداد پایگاه های نمایه شده: 15

 

فصلنامه بهبود مدیریت، در مسیری نو: رهیافت تاریخی به توسعه صنعتی

 

توسعه صنعتی در کشور ما با پیچیدگی‌های نظری و عملی فراوانی مواجه است که هنوز به اندازه کافی کاویده نشده اند. گام برداشتن در راه پر پیچ و خم توسعه صنعتی نیازمند تقویت «چرخه‌های یادگیری» در سطوح سیاست گذاری و مدیریت بنگاه‌هاست و رکن شکل‌گیری این چرخه‌ها پژوهش‌هایی است که می‌توانند تجارب مرتبط با تحولات صنعتی را به بحث و بررسی بگذارند.

فصلنامه «بهبود مدیریت» برای اینکه بتواند محمل انتشار پژوهش های مناسب و مؤثر در خصوص توسعه صنعتی کشور باشد، به مقالاتی اولویت می‌دهد که بتوانند تجربیات مدیریتی، تحولات سازمانی، نوآوری‌ها، شکست‌ها، موفقیت‌ها، مسأله‌ها، راهبردها و سیاست‌های مرتبط با توسعه صنایع مختلف در کشور را به صورت علمی و با «رهیافت تاریخی» مورد بررسی قرار دهند.

دستیابی به این هدف نیازمند فضایی میان رشته‌ای است و به همین خاطر فصلنامه بهبود مدیریت علاوه بر رشته‌های مدیریت و سیاست گذاری از پژوهشگران سایر حوزه‌های علوم انسانی که مقالات آنها رهیافت تاریخی به سازمان‌های صنعتی،‌ مدیریت صنایع و سیاست گذاری صنعتی دارد، به گرمی استقبال می‌کند.

 توضیحات بیشتر در بخش سیاست فصلنامه

 

سایر اطلاعات مربوط به فصلنامه

 • ناشر: موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی با مشارکت انجمن تعالی کسب و کار ایران
 • وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • نوبت های چاپ: فصلنامه
 • حوزه تخصصی سیاستگذاری صنعتی 
 • نوع مجله: علمی-پژوهشی
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات: بله
 • نوع داوری:  بدون نام و حداقل 2 داور
 • هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 56، شهریور 1401، صفحه 1-186 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر جانشین سردبیر دبیر تخصصی دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان