فصلنامه بهبود مدیریت، در مسیری نو: رهیافت تاریخی به توسعه صنعتی

 

توسعه صنعتی در کشور ما با پیچیدگی‌های نظری و عملی فراوانی مواجه است که هنوز به اندازه کافی کاویده نشده اند. گام برداشتن در راه پر پیچ و خم توسعه صنعتی نیازمند تقویت «چرخه‌های یادگیری» در سطوح سیاست گذاری و مدیریت بنگاه‌هاست و رکن شکل‌گیری این چرخه‌ها پژوهش‌هایی است که می‌توانند تجارب مرتبط با تحولات صنعتی را به بحث و بررسی بگذارند.

فصلنامه «بهبود مدیریت» برای اینکه بتواند محمل انتشار پژوهش های مناسب و مؤثر در خصوص توسعه صنعتی کشور باشد، به مقالاتی اولویت می‌دهد که بتوانند تجربیات مدیریتی، تحولات سازمانی، نوآوری‌ها، شکست‌ها، موفقیت‌ها، مسأله‌ها، راهبردها و سیاست‌های مرتبط با توسعه صنایع مختلف در کشور را به صورت علمی و با «رهیافت تاریخی» مورد بررسی قرار دهند.

دستیابی به این هدف نیازمند فضایی میان رشته‌ای است و به همین خاطر فصلنامه بهبود مدیریت علاوه بر رشته‌های مدیریت و سیاست گذاری از پژوهشگران سایر حوزه‌های علوم انسانی که مقالات آنها رهیافت تاریخی به سازمان‌های صنعتی،‌ مدیریت صنایع و سیاست گذاری صنعتی دارد، به گرمی استقبال می‌کند.

 توضیحات بیشتر در بخش سیاست فصلنامه

مهمان سردبیر: دکتر محمد جواد اسماعیلی برای فصلنامه بهبود می نویسد ...

 

نویسندگان محترم: دفتر فصلنامه فقط از طریق «تماس با ما» پاسخگوی شما خواهد بود

شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 45، پاییز 1398، صفحه 1-200 

3. مفهوم سازی توانمندی توسعه پلتفرم های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران: یک مطالعه چند موردی

صفحه 46-70

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ منوچهر منطقی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد گشتاسبی


4. شکست در درس‌آموزی از خط‌مشی؛ روایت نقادانه تجربه خصوصی‌سازی در ایران

صفحه 71-94

آرین عظیمی؛ عباس منوریان؛ علی اصغر پورعزت؛ حسین راغفر


5. پشتیبانی مدیریت دانش از بهره‌وری: الگو و تجربه شرکت انتقال گاز ایران

صفحه 95-120

سولماز سلطانی؛ روح الله تولایی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ یاسر قاسمی نژاد


شناسنامه نشریه

سردبیر جانشین سردبیر دبیر تخصصی مدیر اجرایی