ارائه چارچوبی برای روایت پژوهی در مطالعات مدیریت برای مواجهه با مسائل پیچیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم ها، دانشگاه شهید بهشتی

2 رییس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر، برای انجام پژوهش­ در علوم اجتماعی و به­خصوص در مطالعات مدیریت، روایت­پژوهی مساله محور را پیشنهاد می­دهد که پژوهش­گران را قادر به درک عمیق­تری از پیچیدگی­های مسایل و ارایه راه­حل­های اثربخش­تر می­سازد. در ابتدا، برای تفکیک مفهوم روایت از سایر مفاهیم، سه شرط آینه کلیت، آینه بازخورد و آینه زمان، ارایه شده است و سپس روشی چهار مرحله­ای برای برآورده نمودن این سه شرط، پیشنهاد شده است. این چهار مرحله عبارت­اند از: شناسایی و انتخاب کنش­گران، جمع­آوری حکایت­ها، تحلیل سه­لایه­ای و روایت­گری مساله­محور. روش پیشنهادی را می­توان چه به­صورت یک روش منفرد و چه به­صورت ترکیبی با سایر روش­ها برای ایجاد درک و توصیف عمیق­تر از وضعیت پیچیده، به­کار برد. در انتها، به­عنوان مطالعه موردی، یک تحلیل روایت از جایگزینی خودروی پیکان در شرکت ایران خودرو، ارایه شده است. در این مطالعه موردی، سعی بر این است تا نشان داده شود که چگونه می­توان از یک مساله پیچیده، لایه­برداری کرد تا زوایای آن مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها