تصمیمات استراتژیک تولید در صنعت داروهای شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.

چکیده

استراتژی تولید در ساده‌ترین تعریف به‌معنای پیکربندی تصمیمات تولید متناسب با اولویت‌های رقابتی شرکت است. بنابراین اولین قدم برای طرح‌ریزی استراتژی تولید شناخت درست تمام تصمیمات استراتژیک در حوزه‌های مختلف تولید است. علاوه برآن در هر تصمیم، شرکت آلترناتیوهای متعددی پیش روی خود دارد و انتخاب آلترناتیوهای مختلف در کنار هم پیکربندی واحد تولید را شکل می‌دهد. این تحقیق با هدف شناسایی و دسته‌بندی تصمیمات استراتژیک تولید در صنعت داروسازی ایران انجام شده است. داروها به طورکلی به دو دسته داروهای شیمیایی و نوترکیب دسته‌بندی می‌شوند و این تحقیق به طور خاص به تولید داروهای شیمیایی پرداخته است. بر این اساس ابتدا فهرست جامعی از تصمیمات و آلترناتیوها از دل ادبیات تحقیق بیرون آمده و بر اساس آن بیش از 25 ساعت مصاحبه با خبرگان در این صنعت انجام شد. مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد به دلیل الزامات قانونی سخت‌گیرانه در تولید دارو و نوع خاص فروش آن در بازار ایران، شرکت‌ها در اکثر حوزه‌های تصمیم، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و گزینه‌های پیش روی آنها، محدود هستند. از این رو عمده تفاوت تولیدکننده‌های داروهای شیمیایی در ایران برآمده از تفاوت تصمیم‌گیری در حوزه‌های مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت بوده و این دو حوزه تاثیر به‌سزایی در جایگاه رقابتی شرکت‌ها دارند. از طرفی همکاری با شرکت‌های پیشروی خارجی در زمینه طراحی فرآیند، اخذ فرمولاسیون و تامین مواد اولیه از تصمیماتی است که تاثیر به‌سزایی بر جایگاه رقابتی شرکت‌ها در این صنعت در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manufacturing Strategic Decisions In Chemical Pharmaceutical Industry

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazazi 1
  • Seyed Soroush Ghazinoori 2
  • Mahmood Rafizadeh Tafti 3
  • Rassoul Dinarvand 4
1 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Professor of Pharmaceutics Department, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Manufacturing strategy in the simplest definition means configuring manufacturing decisions tailored to the company's competitive priorities. Therefore, the first step in developing a manufacturing strategy is to properly recognize all manufacturing decision areas, In addition, in each decision, there are several alternatives for companies, and the choice of different alternatives together forms the configuration of the manufacturing unit. These decisions need to be customized for each industry because the nature of production in each industry is different. This research aims to do this in the Iranian chemical pharmaceutical industry. First, a comprehensive list of manufacturing decisions and alternatives was obtained by studying the research literature, and then more than 25 interviews were conducted with experts in the industry based on it. The interviews were analyzed using Qualitative Content Analysis method. The results showed that due to strict legal requirements in drug production and the specific type of drug sales in the Iranian market, companies in most decision areas, do not differ much from each other and the options available to them are limited. Therefore, the main difference between the manufacturers of chemical drugs in Iran is due to the difference in decision-making in the areas of Human Resource Management and Quality Management; and these two areas have a significant impact on the competitive position of companies. Also, cooperation with foreign leading companies in the field of process design, obtaining formulation and supply of raw materials has a great impact on the competitive position of companies in this industry in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing Strategy
  • Manufacturing Decision Areas
  • Manufacturing Strategic Decisions
  • Iranian Pharmaceutical Industry
  • Qualitative Content Analysis