کلیدواژه‌ها = بازی معکوس
تحلیل نهادی لایه‌های سه‌گانه حکمرانی نظام بانکی ج.ا.ایران با رویکرد نظریه بازی: پیشران‌های پنهان ناپایداری چگونه عمل می‌کنند؟

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 155-216

محمدرضا دره شیری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ عبدالعلی منصف


مدل سازی و تحلیل راهبردی بحران بازنشستگی در ایران با رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 61-92

محمد علی انصاری؛ علی فلاحتی؛ سهراب دل انگیزان