تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

تفاوت‌های بنیادین در بینش‌ها و پایه‏‌های مکاتب فکری غرب و جمهوری اسلامی ایران، توجه به گفتمان انقلاب اسلامی در تدوین مبانی نوآوری و عوامل موفقیت نظام نوآوری را در صنعت دفاعی ضروری می سازد. این مقاله، در جستجوی شناسائی عوامل موفقیت نوآوری و کارکردهای مورد انتظار در بخش صنعت دفاعی بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی است. تبیین نقش و جایگاه نوآوری صنعت دفاعی در پروژه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیازمند شناخت مفهوم قـدرت ملی، گفتمـان‏ها و ابعاد و مولفه‌های آن است. از آن‌جا‌که این پژوهش به موضوع نوآوری در صنعت دفاعی از منظر نظریه‌های مورد پذیرش نظام مقدس جمهوری اسلامی می‏پردازد، به دیدگاه‏ها و آراء حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری توجه ویژه‏ای شده است. روش تحقیق حاضر، به‌صورت کیفی و با استراتژی تحقیق تحلیل محتوا از طریق مصاحبه و بررسی ادبیات موضوع انجام می‌شود. دستاورد چنین شناختی، پدید آمدن چارچوبی از قدرت ملی است که تبیین‌کننده ارتباط میان منشاء قدرت ملی، ابزار و منابع و در نتیجه مظاهر قدرت ملی است. چارچوب یاد شده تاکید عمده‏ای بر نحوه تاثیرپذیری مولفه‌های قدرت ملی از علوم و فن‌آوری به ‌معنای عام و نوآوری صنعت دفاعی به‌صورت خاص در گفتمان انقلاب اسلامی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of Innovation System from the Perspective Discourse of Islamic Revolution in the Defense Industry

نویسندگان [English]

  • Abotaleb Shafeghat 1
  • Mahdi Elyasi 2
  • Jahanyar Bamdadsoofi 3
  • Seyyed Habibollah Tabatabaiean 3
1 PhD candidate of Science and Technology Policy Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The fundamental differences of visions and basic schools of thought in West and the Islamic Republic of Iran are necessary pay attention to the discourse of Islamic Revolution in formulating the principles of innovation and success factors of innovation system in the defense industry.This article, in seeking to identify the success factors of innovation and expected functions in the defense industry on the discourse of the Islamic Revolution. Explaining the role of the innovation in defense industry need to understand the concept of national power, discourse, its dimensions and components in projects after the victory of Islamic Revolution. Since this study has focused on innovation, from accepted theories of the sacred system of the Islamic Republic in the defense industry, so has be special attention to the Imam Khomeini and the Supreme Leader's views and opinions. Research methodology, done qualitative and content analysis through interviews and literature review. Achievement of such knowledge is the creation of a framework of national power that determining the relationship between origin of national power, tools and resources and thus manifestations of national power. Mentioned framework has been major emphasis on the effectiveness of national power components of science and technology in general and innovation of defense industry in specific in the discourse of Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation System
  • National Self-Esteem
  • Defense Industry
  • The Discourse of Islamic Revolution