چابک‌سازی زنجیره تأمین خدمات پس از فروش خودرو سنگین در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استاد گروه مهندسی سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

در قرن بیست و یکم، تغییر، باثبات‌ترین مشخصه‌ای است که می‌توان برای دنیای کسب‌و‌کار معرفی کرد؛ این مشخصه، ناشی از نوآوری‌های فناوری و نیازهای در حال تغییر مشتریان است، سازمان‌ها را به سمت چالش‌های جدیدی هدایت می‌کند و بی‌توجهی به آن، بقا و موفقیت سازمان‌ها را به‌طور فزاینده‌ای تهدید می‌کند. براین‌اساس، بسیاری از سازمان‌ها در اولویت‌های کسب‌وکار و دیدگاه‌های راهبردی خود، تجدیدنظر کرده و بر سازگاری با تغییرات محیط کسب‌وکار و پاسخ سریع به نیازهای بازار و مشتری، از طریق روش‌های جدید همکاری تأکید می‌کنند. این رویکرد، چابکی نام دارد. در محیط پرآشوب و به شدت متغیر کنونی، چابکی، مسأله‌ای حیاتی و از مهم‌ترین فاکتورهای بقا و پیشرفت سازمان‌هاست. سازمان‌های خدماتی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. این سازمان‌ها فقط خدمات خود را به فروش نمی‌رسانند، بلکه راه‌حل‌های برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را هم به فروش می‌رسانند. آنها معتقدند خدمات‌شان کامل نیست و به‌منظور غنی‌سازی ارزش‌های دریافتی مشتریان از خدمت و ایجاد ارزش افزوده برای آنها، سعی در غنی‌سازی محصول خود دارند. این مسأله سبب دسترس‌ناپذیر شدن موقعیت سازمان‌های چابک برای رقبا می‌شود. از‌این‌رو پژوهش حاضر، به دنبال الگویی برای چابک‌سازی زنجیره تأمین خدمات پس از فروش خودرو سنگین با استفاده از روش نگاشت مفهومی است. در همین‌راستا، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش، بررسی و شاخص‌های دستیابی به چابکی در زنجیره تأمین سازمان‌های خدماتی، شناسایی شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی از میان شاخص‌های شناسایی شده، عوامل اصلی چابک‌سازی زنجیره تأمین سازمان‌های خدماتی، شناسایی و الگویی مفهومی به‌وسیله الگو‌سازی معادلات ساختاری تدوین شد. با به‌کارگیری این الگو، مدیران واحدهای خدماتی می‌توانند قدرت پاسخ‌گویی ارائه خدمات را افزایش داده و سهم بیشتری از بازارهای رقابتی را در اختیار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agiling After Sale Service Supply Chain in Heavy Duty Trucks in Iran

نویسندگان [English]

 • Mahdi Ahmadi 1
 • Roksana Fekri 2
 • Marzieh Babaeian 2
 • Mohammad Fathian 3
1 PhD candidate of Industrial Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 In 21st century, change is the most stable characteristic of business world which is the result of innovation in technology and continuous changes of customer needs and leads the firms to challenges and ignoring it may threat survival. Many enterprises revise their strategies and try to adapt with changes and response immediately to market needs. This is agility. In today’s turbulent environment, agility is one of the ain factors to survive and develop. Absolutely service provider enterprises are not exception. They not only sell their sevices, but also sell the solving way to customer needs. They believe they are not hundred percent complete and try to enrich their services and maximize the value added to the customer. To predict the model of agility in after sale service supply chain of heavy duty trucks, a literature review is done and the result is verified by the experts. Critical success factors of agility in service provider enterprises are identified using factor analysis. The conceptual model was predicted by SEM. Using these factors and the model, managers of these enterprises are able to increase responsibility and market share. Finally the model was tested in the after sale services of heavy duty trucks in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agility
 • Critical Success Factors
 • Service Provider Enterprise
 • Supply Chain
 • Structural Equation Modeling
 • After Sale Services
 • Heavy Truck Industry