فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛با تأکید بر صنعت موشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علم و جامعه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش تلاش دارد الگویی برای مطالعه گذار در صنعت دفاعی، به‌دست دهد. برای این منظور، با بهره‌گیری از دیدگاه چند سطحی و نظریه کنش بوردیو و با تأمل در واقعیت‌هایی که از طریق مطالعه و گفتگو با خبرگان به‌دست آمده است، چارچوبی برای فهم تحولات بلند دامنه، تحت عنوان «چارچوب فهم سه وجهی»، ارایه می‌شود. بر اساس این چارچوب، برای فهم تحول و گذار در میدان و عادت‌واره صنعت دفاعی، باید سه وجه یا سه مرحله مهم قائل شد: «تأسیس»، «آستانه» و «مسیریابی به سمت پایداری». این سه مفهوم به ما کمک می‌کند بتوانیم سه برش اثربخش به تکوین و گذار یک میدان اجتماعی- فنی بزنیم. مدعای این پژوهش این است که تأمل راجع به چگونگی آغاز و تأسیس، آستانه‌یابی و پایداری یک میدان اجتماعی- فنی، مهم‌ترین راه ما برای فهم وضعیت کنونی و مسیر تحولات آتی آن است. بدون فهم این سه وضعیت، سیاست‌گذار، با هاله‌ای‌ از ابهام در مسیر پر پیچ و خم مدیریت گذار، گام بر می‌دارد. دیدگاه این پژوهش، از دو جهت به اصلاح و ارتقای دیدگاه چند سطحی کمک می‌کند که در بخش پایانی به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Three Dimensional Investigation of Transition of Iran’s Defence Industry: Focusing on Missile Systems

نویسندگان [English]

  • Javad Vaziri 1
  • Sepehr Ghazinoory 2
  • Mohammad Amin Ghanei Rad 3
  • Hamid Reza Fartoukzadeh 4
1 PhD candidate of Science and Technology Policy, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Science and Society, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research tries to provide a model for studying the transition in the defense industry. To this end, using Bourdieu's multilevel perspective and theory of action and reflecting on the facts obtained through study and discussion with experts, a framework for understanding long-term developments is presented, called the "Triangular Understanding Framework". According to this framework, in order to understand the transformation in the field and the habit of the defense industry, three aspects or three important steps must be considered: "establishment", "threshold" and "routing towards sustainability". These three concepts help us to make three effective cuts to the development and transition of a socio-technical field. The claim of this study is that reflection on how to start and establish, threshold and sustainability of a socio-technical field is our most important way to understand the current situation and the direction of its future developments. Without understanding these three situations, the policymaker steps into the tortuous path of transition management with an aura of ambiguity. The perspective of this research helps to modify and promote the multilevel perspective in two ways, which is mentioned in the final section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Three Dimensional Investigation
  • Iran’s Defence Industry
  • Armor Industry
  • Habitus
  • Capital
  • Transition