بررسی و رتبه بندی موانع توسعه صنعت و ارائه راهکارهای توسعه آن در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

در این تحقیق سعی کرده‌ایم موانع توسعه صنعت استان سیستان وبلوچستان را شناسایی و به رتبه بندی موانع پرداخته و سپس راهکارهای توسعه صنعت در استان سیستان و بلوچستان را بیان نماییم. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه برنامه ریزان و مدیران واحدهای صنعتی و سازمان‌های وزارت صنایع و معادن، اداره معاونت برنامه ریزی راهبردی و بانک صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. از این میان از روش نمونه گیری ساده 196 نفر 38 نفر از برنامه ریزان و158 نفر از مدیران خبره سازمان‌های نامبرده به عنوان کارشناس و مطلع در این زمینه به عنوان نمونه آماری انتخاب کردیم. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از آزمون‌های آماری کای دو و فریدمن و از نرم افزار SPSS استفاده نموده‌ایم. در این راستا موانع را در چهار دسته، اعتبارات مالی و ارزی، تکنولوژی، نیروی انسانی متخصص و تامین مواد اولیه تقسیم بندی کرده‌ایم موانع همراهی نکردن مراکز قوی مالی از جمله بانکها در حمایت از تولید کننده، مشکلات مربوط به ورود ماشین آلات و تکنولوژی پیشرفته، فرار سرمایه از استان، واگذاری تسهیلات به افراد غیر متخصص، فرار نیروی کار متخصص از استان و کمبود امتیازات و مشوقهای سرمایه گذاری در استان از مهمترین موانع توسعه صنعتی می‌باشند و راهکارهایی برای رفع این موانع داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Ranking of Barriers to Industry Development and Providing Development Strategies in Sistan and Baluchestan

نویسنده [English]

  • Alireza Shahraki
Assistant Professor, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

This research tries to identify the barriers to industry development in Sistan and Baluchestan and rank them and then provide industry development strategies in Sistan and Baluchestan. The statistical population of the present research consists of all the planners and managers of industrial organizations, Ministry of Industry and Mines Department Office of Strategic Planning and Sanat O Madan Bank in Sistan and Baluchestan. Among them using simple sampling (197 people) 38 of the planners and 158 of expert managers from the mentioned organization, were selected as expert and knowledgeable in this field as sample. In order to analyze the collected data Chi-square and Friedman tests and SPSS was used. In this regard, the barriers are put into the four groups of financial and currency credit, technology, specialist human resources and the supply of raw materials. The barriers such as lack of support from strong financial centers including banks for manufacturer, problems related to entering advanced machines and technology, capital flight from the province, assigning facilities to non-specialist people, specialized labor flight from the province, and lack of incentives for investing in the province are among the most important barriers to industrial development; and strategies are provided to remove them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry Development
  • Industry Development Strategies
  • Barriers to Industry Development