بررسی و تحلیل چالش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی در حوزه احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله در مورد چالش­‌های احداث نیروگاه در ایران از جمله کمبود بودجه دولتی و انتقال دانش فنی بحث می‌­کند. برای رفع این مسائل، پروژه­­‌های نیروگاهی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته­ است. با این حال، سرمایه‌­گذاری بخش خصوصی راکد شده و منجر به کمبود بالقوه برق در آینده شده است. هدف این مقاله شناسایی چالش­‌های پیش روی بخش خصوصی و پیشنهاد بسته‌­های سیاستی برای تشویق سرمایه­‌گذاری است. این تحقیق یک تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با هدف ارتقای سهم بخش خصوصی در ساخت و توسعه نیروگاه­‌های حرارتی انجام شده است. همچنین از رویکرد مطالعه موردی، مصاحبه با کارشناسان و تحلیل محتوای گزارش­ها و اسناد موجود استفاده می‌­کند. این مطالعه با توصیه ­های سیاستی بر اساس چالش­ها و راه حل­های شناسایی شده به پایان می­رسد. تجزیه و تحلیل موضوعی برای پردازش داده ­ها استفاده می‌­شود و قابلیت اطمینان از طریق فرآیندهای ساختار یافته و بررسی توسط اساتید تضمین می­‌شود. نتایج حاکی از آن است که مهم­ترین چالش‌­ها، ناتوانی شدید وزارت نیرو در پرداخت مطالبات خرید برق تکلیفی نیروگاه­‌های خصوصی، جریان مالی ناکارامد در صنعت برق و افزایش غیررقابتی هزینۀ احداث و بهره برداری از نیروگاه حرارتی بوده و در راستای مقابله با چالش‌های مذکور، راهکارهای اصلاح نظام تعرفه‌­گذاری برق در بخش خانگی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق در صنایع پرمصرف (بالای 5 مگاوات) و صادرات محور و ایجاد نظام قیمت‌گذاری تجهیزات انحصاری و تفکیک ارزی-ریالی قیمت تجهیزات در قرارداد پیشنهاد می­‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing challenges of increasing share of private sector in construction and development of thermal power plants in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Heirani 1
  • Seyed Mohammad Shobeiry 2
1 Assistant Professor, Technology & Innovation Policy Studies Dep., National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran.
2 PhD students in Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This article discusses the challenges faced in constructing power plants in Iran, such as the lack of government funding and technical knowledge transfer. Power plant projects have been delegated to the private sector to address these issues. However, private sector investments have plateaued, leading to potential electricity shortages in the future. The purpose of this article is to identify the obstacles encountered by the private sector and suggest policy packages to incentivize investment. This descriptive and analytical research aims to promote the contribution of the private sector to developing and building thermal power plants. The study employs a case study approach, interviews with industry experts, and content analysis of existing reports and documents. Policy recommendations are suggested based on the identified challenges and solutions. Thematic analysis is used to process the data, and reliability is guaranteed through structured processes and peer review. The findings reveal that the most significant challenges include the inability of the Ministry of Energy to fulfill the demands of private power plants, inefficient financial flow within the power industry, and non-competitive increases in the cost of establishing and operating thermal power plants. To tackle these challenges, suggested solutions include reforming the electricity tariff system for households, high-consumption (above 5 megawatts) and export-oriented industries, devising an exclusive equipment pricing system, and dissociating equipment prices in contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy policy
  • private sector
  • thermal power plant
  • electricity generation
  • removal of production obstacles
پوراحمدی، معین، مجید مختاریان پور و طهمورث حسنقلی پور یاسوری. 1397. "آسیب‎شناسی اجرای خط‎مشی‎های خصوصی‎سازی در ایران"، مدیریت دولتی، 10(3): 356-333.
حیرانی، حسین، احمدرضا علوی کوشا و محسن زارعی. ۱۴۰۰. "ارائه مدل متوازن منابع و مصارف توسعه نیروگاه­های حرارتی تا افق 1405 (برنامه هفتم توسعه)". ارائه شده در دومین کنفرانس پژوهش­های کاربردی در مهندسی برق، اهواز.
دانایی فرد، حسن و زینب مظفری. ۱۳۸۷. "ارتقا روایی و پایایی در پژوهش­های کیفی مدیریتی: تاملی بر استراتژی­های ممیزی پژوهشی"، پژوهش­های مدیریت، ۱(۱): ۱۳۱-۱۶۲.
سالار، زهرا و محسن علیان نژادی. 1390. "آسیب­شناسی خصوصی­سازی درایران". ارائه شده در همایش ملی خصوصی­سازی در ایران، سمنان.
شفیعی، عطیه. 1398. "بررسی چالش­های خصوصی­سازی در اقتصاد ایران و مطالعه موردی بر صنعت نفت". ارائه شده در ششمین همایش ملی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
شکوری گنجوی، حامد، عالیه کاظمی، سپهر عبداله پور و سیدمحمدرضا گلدانساز. ۱۳۹۹. "ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تولید برق از تکنولوژی‌های تجدیدپذیر و گازی"، نشریه انرژی ایران، ۲۳(۳): 7-33.
صدرا، شهرام. 1395. گلایه‌های بخش خصوصی نیروگاهی کشور. سندیکای شرکت­های تولیدکننده برق، 25 اردیبهشت، 1395.
http://www.sanainvest.com/fa/2783/
(دسترسی در 24/4/1402).
محقر، علی و کیان نجف زاده. 1396. "مدل مبتنی بر پویایی سیستم برای توسعه ظرفیت تولید برق در کشور"، فرایند مدیریت و توسعه، ۳۰(۲): 145-172.
موسوی شیرازی، آرتا، محسن میرزازادگان و علی اصغر حسینی. 1396. "چالش­های خصوصی­سازی در ایران". ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
Abdi, R., Ahmadi, M.H., & Soltani, H. 2019. "Barriers to the development of renewable energy projects in Iran: A case study of the wind power industry". Renewable Energy 138: 713-724.
Abdoli, M. H., Rezaei, M., Aghababaei, H., & Dashtizadeh, R. 2015. "Investigation and analysis of effective factors on attracting investment in electricity industry". Quarterly Journal of Electrical Power Management 7(3): 85-98.
Albatayneh, Aiman, Adel Juaidi, Ramez Abdallah, Araceli Pena-Fernandez, and Francisco Manzano-Agugliaro. 2022. "Effect of the subsidised electrical energy tariff on the residential energy consumption in Jordan". Energy Reports 8: 893-903.
Amiri, M., & Safari, A. 2018. "Power sector deregulation and the challenges of market liberalization in Iran". Renewable and Sustainable Energy Reviews 94: 356-365.
Creswell, John W., and J. David Creswell. 2017. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach. Sage publications.
Danai Fard, Hassan, and Zainab Mozafari. 1387. "Enhancing Validity and Reliability in Management Qualitative Research: A Reflection on Research Audit Strategies". Management Research 1(1): 162-131 [In Persian].
Esfahani, E., Nasrollahi, A., and Mirhosseini Moghaddam, M. 2021. "Analysis of Private and Public Sector Ownership and Capacity of Thermal Power Plants in Iran". Journal of Energy Management 7(2): 89-102.
Faraji, Mahmoud, et al. 2019. "A Review of Electricity Generation Capacity Development in Iran and Future Challenges". Journal of Economic Policy Research 7(4): 119-146.
González-Fernández, M., García-Centeno, M. C., & Fernández-Morales, A. 2017. "Water privatization and its effects on the price of water: Evidence from Spain". Utilities Policy 44: 65-73.
Greacen, Chuenchom Sangarasri, and Chris Greacen. 2004. "Thailand's electricity reforms: privatization of benefits and socialization of costs and risks". Pacific Affairs 77(3): 517-541.
Gruber, E., & Madlener, R. 2019. "Privatization of the energy sector: a review of the debates and their implications for developing countries". Renewable and Sustainable Energy Reviews 101: 17-26.
Hashemi, S. M., Jafari, M., and Abedini, M. 2021. "Current Status and Future Prospects of Electricity Production Capacity in Iran". International Journal of Electrical Power & Energy Systems 132: 106994.
Harwood, Tracy G., and Tony Garry. 2003. "An overview of content analysis". The marketing review 3(4): 479-498.
Heirani, Hossein, Ahmadreza Alavi Kosha and Mohsen Zarei. 1400. "Presenting a balanced model of resources and costs for the development of thermal power plants up to the horizon of 1405 (the seventh development program)". Presented at the second conference of applied research in electrical engineering, Ahvaz [In Persian].
Hosseini, S.M., Aghajani, H., & Zarandi, M.H.F. 2018. "Barriers to private investment in Iran's power industry: A fuzzy DEMATEL approach". Energy Strategy Reviews 20: 1-9.
Jamil, Muhammad Hamza, Kafait Ullah, Noor Saleem, Faisal Abbas, and Hassan Abdullah Khalid. 2022. "Did the restructuring of the electricity generation sector increase social welfare in Pakistan?". Renewable and Sustainable Energy Reviews 157: 112017.
Kazemi, Maryam et al. 2020. "Assessing the Financial Viability of Build-Own-Operate (BOO) Power Plants: Evidence from Iran". International Journal of Energy Economics and Policy 10(5): 23-32.
Kotakorpi, K., Pekkala Kerr, S., & Querubín, P. 2021 "Private provision of public healthcare: Evidence from a nationwide voucher program". American Economic Journal: Economic Policy 13(1): 255-290.
Megginson, W. L., & Netter, J. M. 2001. "From state to market: A survey of empirical studies on privatization". Journal of Economic Literature 39(2): 321-389.
Moerenhout, Tom SH, Shruti Sharma, and Johannes Urpelainen. 2019. "Commercial and industrial consumers’ perspectives on electricity pricing reform: Evidence from India". Energy Policy 130: 162-171.
Mohaghar, A., & Najafzadeh, K. 2017. "A System Dynamics Model for Enhancing Capacity of Electricity Generation in Iran". Journal of Management and Development Process 30(2): 145-172 [In Persian].
Mousavi Shirazi, Arta, Mohsen Mirzazadegan and Ali Asghar Hosseini. 2016. "Challenges of privatization in Iran". Presented at the 3rd International Conference on Management and Industrial Engineering, Tehran [In Persian].
Ouedraogo, I., & Ouattara, B. 2021. "Privatization and electricity access in developing countries: evidence from Burkina Faso". Energy Economics 105: 105143.
Owusu-Manu, D., E. A. Pärn, E. K. Kutin-Mensah, and D. J. Edwards. 2018. "Power infrastructure sector reforms, power generation, and private investments: case study from Ghana’s power sector". Journal of Infrastructure Systems 24(3): 05018001.
Poorahmadi, Maryam, Mohammad Mokhtarianpour, and Toktam Hasangholipor Yasory. 2023. "Pathology of the Implementation of Privatization Policies in Iran". Journal of Public Administration 10, (3): 333-356 [In Persian].
Rahimiyan, Morteza, and Majid Gholami Jouybari. 2017. "Electricity Generation and Use in Iran: Current State and Future Trends". Energies 10(1):1-21.
Sadra, Shahram. 2016. Complaints of the private power plant sector of the country. Syndicate of electricity producing companies, May 25, 2015.
http://www.sanainvest.com/fa/2783/
(Accessed on 4/24/1402) [In Persian].
Saha, R., Mahapatra, S., & Bhattacharya, S. C. 2020. "Sustainability of energy policy and the role of privatization". Renewable and Sustainable Energy Reviews 119: 109590.
Salar, Zahra and Mohsen Alian Nejadi. 2018. "Privatization Pathology in Iran". presented at the National Conference on Privatization in Iran, Semnan [In Persian].
Shafii, Atiyeh. 2018. "Investigating the challenges of privatization in Iran's economy and a case study on the oil industry". Presented at the 6th National Conference on Management and Humanities Research in Iran, Tehran [In Persian].
Shakuri Ganjavi, Hamed, Alia Kazemi, Sepehr Abdullah Pour and Seyed Mohammad Reza Guldansaz. 1399. "Economic, social and environmental evaluation of electricity production from renewable and gas technologies". Iranian Energy Journal 23(3): 7-33 [In Persian].
Singh, Anoop. 2010. "Towards a competitive market for electricity and consumer choice in the Indian power sector". Energy Policy 38(8): 4196-4208.
Steinbrunner, Philipp R. 2021. "Structural reforms and productivity in the electricity generation sector". Journal of Environmental Economics and Policy 10(4): 446-467.
Stemler, Steve. 2000. "An overview of content analysis." Practical assessment, research, and evaluation 7(1): 17.
Teichmann, Jakob. 2018. "Could privatization policies improve the electricity generation capacity in Lebanon?". Bachelor's thesis, University of Twente.
Tolmasquim, Maurício T., Tiago de Barros Correia, Natália Addas Porto, and Wikus Kruger. 2021. "Electricity market design and renewable energy auctions: The case of Brazil". Energy Policy 158: 112558.
Yin, Robert K. 2009. Case study research: Design and methods. Sage.