حلقه مفقوده سیاستگذاری صنعتی در صنعت خودروسازی ایران: تاملی دوباره در خصوص مشکلات خودروسازی

نوع مقاله : مقاله نقطه نظر

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

صنعت خودروسازی ایران همواره دچار مشکلاتی بوده که در زمان‌های خاصی این مشکلات ظهور و نمود بیشتری پیدا می‌کند. هریک از سیاست‌گذاران و مسئولین در دولت‌های مختلف، تحلیل‌های مختلفی در خصوص این صنعت داشته و به تبع راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند ولی علی‌رغم تمام تلاش‌ها، امروزه شاهد آن هستیم که نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شدت هم یافته است. در این مقاله تلاش داریم تا از زاویه نگاه ذی‌نفعان اصلی (مشتری، خودروساز، قطعه‌سازها، بانک‌ها، دولت) نگاهی به مشکلات داشته باشیم، همچنین «باورهای رایج سیاستگذاران و تحلیل‌گران صنعتی» را مرور کرده و تاملی در خصوص باورهای رایج داشته باشیم. در ادامه به واگویی برخی از واقعیت‌های موجود در صنعت خودروسازی پرداخته و و سعی می‌کنیم نکات مهمی که در این باورها از آنها غفلت شده را شناسایی کنیم. در ادامه به جستجوی راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات خواهیم پرداخت و باتوجه به تحلیلهای موجود سه سیاست بدیل برای صنعت خودروسازی را بررسی نموده و سیاست مناسب با شرایط اقتصادی- سیاسی را برای صنعت خودروسازی با عنوان « صنعتی‌سازی نوین به واسطه حمایت هوشمندانه از تولید داخل» مطرح می‌کنیم. پیشنهاد مشخص این مقاله اینست که اتخاذ و اعمال صحیح «سیاست‌های صنعتی» راه‌حل اصلی ارتقای صنعت خودروسازی کشور می‌باشد در این راستا سیاست‌های مهم عبارتند از: «تجمیع تقاضا» ، «مشترک‌سازی» ، «اجتناب از تنوع در قطعات اصلی و تلاش برای تمرکز بر پلتفرم‌های مشترک».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auto Industry's Industrial Policy is The Neglected: A Review of the Problems in the Automotive

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Fartoukzadeh 1
  • Siamak Tahmasebi 2
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 PhD in Industrial Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Iran's automotive industry has always had problems that at certain times these problems appear more and more. Every policymaker and official in different governments has had different analyzes about this industry and consequently suggested different solutions, but despite all the efforts, today we see that not only the problems have not been solved but they have intensified. In this article, we try to look at the problems from the perspective of the main stakeholders (customers, automakers, component makers, banks, government), as well as review the "common beliefs of industrial policymakers and analysts" and reflect on common beliefs. In the following, we will discuss some of the realities in the automotive industry and try to identify the important points that have been neglected in these beliefs. We will look for solutions to get out of the problems and according to the existing analysis, we will examine three alternative policies for the automotive industry. Then we suggest the appropriate policy with economic-political conditions for the automotive industry entitled "New industrialization through intelligent support of domestic production". The specific suggestion of this article is that the adoption and correct application of "industrial policies" is the main way to promote the country's automotive industry. In this regard, important policies are: "demands aggregation", "commonality", "avoid diversity in core components and try to focus on shared platforms".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automotive Industry
  • Industrial Policy
  • Platform
  • Commonality
  • Demands Aggregation
قنبرلو, عبدالله. “مبانی و مؤلفه‌های مفهومی اقتصاد سیاسی بین‌الملل.” جستارهای سیاسی معاصر 5, شماره 2 (1393): 87-110.
محمدی, مهدی, و بهمن حاجی‌پور. “شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران براساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو.” پژوهشهای مدیریت عمومی 13, شماره 47 (1399): 275-306.
Abdullayeva Nigora, Sandjarovna. "The Role And Development Features Of The Auto Industry In Economy Of Uzbekistan." The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research 2, no. 7 (2020): 90-94.
Fixson, Sebastian K. "Modularity and commonality research: past developments and future opportunities." Concurrent Engineering 15, no. 2 (2007): 85-111.
Gansler, Jacques S., and William Lucyshyn. Commercial-off-the-shelf (cots): Doing it right. University of Maryland, School of Public Policy, Center for Public Policy and Private Enterprise, College Park, 2008.
Lee, Keun, and Franco Malerba. "Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems." Research Policy 46, no. 2 (2017): 338–351.
Lim, Chaisung, Younghun kim, and Keun Lee. "Changing in Industrial leadership and catch-up by latecomer in shipbuilding industry." Asian Journal of Technology Innovation, 2017.
Lovascio, A., A. D’Orazio, and V. Centonze. "Design of a Telemetry, Tracking, and Command Radio-Frequency Receiver for Small Satellites Based on Commercial Off-The-Shelf Components." International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering 13, no. 9 (2019): 564-573.
Manteghi, Manochehr. "The Automotive Industry: New Trends, Approaches, and Challenges." In Science and Innovations in Iran: Development, Progress and Challenges, by Abdol S. Soofi and Sepehr Ghazinoory, 217-244. New York: Palgrave Macmillan, 2013.