شناسایی تصمیمات استراتژیک تولید در صنعت داروهای شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.

چکیده

استراتژی تولید در ساده‌ترین تعریف به‌معنای پیکربندی تصمیمات تولید متناسب با اولویت‌های رقابتی شرکت است. بنابراین اولین قدم برای طرح‌ریزی استراتژی تولید شناخت درست تمام تصمیمات استراتژیک در حوزه‌های مختلف تولید است. علاوه برآن در هر تصمیم، شرکت آلترناتیوهای متعددی پیش روی خود دارد و انتخاب آلترناتیوهای مختلف در کنار هم پیکربندی واحد تولید را شکل می‌دهد. این تحقیق با هدف شناسایی و دسته‌بندی تصمیمات استراتژیک تولید در صنعت داروسازی ایران انجام شده است. داروها به طورکلی به دو دسته داروهای شیمیایی و نوترکیب دسته‌بندی می‌شوند و این تحقیق به طور خاص به تولید داروهای شیمیایی پرداخته است. بر این اساس ابتدا فهرست جامعی از تصمیمات و آلترناتیوها از دل ادبیات تحقیق بیرون آمده و بر اساس آن بیش از 25 ساعت مصاحبه با خبرگان در این صنعت انجام شد. مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد به دلیل الزامات قانونی سخت‌گیرانه در تولید دارو و نوع خاص فروش آن در بازار ایران، شرکت‌ها در اکثر حوزه‌های تصمیم، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و گزینه‌های پیش روی آنها، محدود هستند. از این رو عمده تفاوت تولیدکننده‌های داروهای شیمیایی در ایران برآمده از تفاوت تصمیم‌گیری در حوزه‌های مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت بوده و این دو حوزه تاثیر به‌سزایی در جایگاه رقابتی شرکت‌ها دارند. از طرفی همکاری با شرکت‌های پیشروی خارجی در زمینه طراحی فرآیند، اخذ فرمولاسیون و تامین مواد اولیه از تصمیماتی است که تاثیر به‌سزایی بر جایگاه رقابتی شرکت‌ها در این صنعت در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manufacturing Strategic Decisions in Chemical Pharmaceutical Industry

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazazi 1
  • Seyed Soroush Ghazinoori 2
  • Mahmood Rafizadeh Tafti 3
  • Rassoul Dinarvand 4
1 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Professor of Pharmaceutics Department, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Manufacturing strategy in the simplest definition means configuring manufacturing decisions tailored to the company's competitive priorities. Therefore, the first step in developing a manufacturing strategy is to properly recognize all manufacturing decision areas, In addition, in each decision, there are several alternatives for companies, and the choice of different alternatives together forms the configuration of the manufacturing unit. These decisions need to be customized for each industry because the nature of production in each industry is different. This research aims to do this in the Iranian chemical pharmaceutical industry. First, a comprehensive list of manufacturing decisions and alternatives was obtained by studying the research literature, and then more than 25 interviews were conducted with experts in the industry based on it. The interviews were analyzed using Qualitative Content Analysis method. The results showed that due to strict legal requirements in drug production and the specific type of drug sales in the Iranian market, companies in most decision areas, do not differ much from each other and the options available to them are limited. Therefore, the main difference between the manufacturers of chemical drugs in Iran is due to the difference in decision-making in the areas of Human Resource Management and Quality Management; and these two areas have a significant impact on the competitive position of companies. Also, cooperation with foreign leading companies in the field of process design, obtaining formulation and supply of raw materials has a great impact on the competitive position of companies in this industry in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing Strategy
  • Manufacturing Decision Areas
  • Manufacturing Strategic Decisions
  • Iranian Pharmaceutical Industry
  • Qualitative Content Analysis
بیز ریپورت. گزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی- فصل سوم 2020 همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029. (1399).
دیناروند، رسول. هدفگذاری 1.5 میلیارد دلاری صادرات دارو در 10 سال آینده، خبرگزاری صدا و سیما.  (1395). کد خبر: ۱۳۲۹۰۱۲.
سرمایه گذاری دارویی تامین، به نشانی www.tpicoholding.com
فردانش، هاشم.. "طبقه بندی الگوهای طراحی سازنده گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس". فصلنامهمطالعاتتربیتیوروانشناسیدانشگاهفردوسیمشهد، 9(2) (1387): 5-21.
گروه سرمایه گذاری البرز ، به نشانی www.alborzinvest.ir
مومنی‌راد. تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی4(14) (2013): 187-222.‎
یکتادوست، علیرضا. ایران قدرت نوظهور صنعت داروسازی، اولین وبینار مدرسه انلاین صنعت (گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو). (1399).
 Avella, Lucı́a, Esteban Fernandez, and Camilo J. Vazquez. "Analysis of manufacturing strategy as an explanatory factor of competitiveness in the large Spanish industrial firm." International Journal of Production Economics 72, no. 2 (2001): 139-157.
Beckman, Sara Lynn, and Donald B Rosenfield. Operations Strategy : Competing in the 21st Century. Boston, Mass: McGraw-Hill, Irwin, 2008.
Berry, William L., and Terry Hill. "Linking systems to strategy." International journal of operations & production management 12, no.10 (1992): 3–15.
Bhattacharya, A. K., and J. L. Coleman. "Linking manufacturing strategy to the design of a customized hybrid production control system." Computer Integrated Manufacturing Systems 7, no. 2 (1994): 134-141.
Boyer, Kenneth K., Peter T. Ward, and G.Keong Leong. “Approaches to the Factory of the Future. An Empirical Taxonomy.” Journal of Operations Management  14, no.4 (1996): 297–313.
Browne, Jim., John Harhen, James Shivnan, and Michael S Spencer. Production Management Systems : An Integrated Perspective. Harlow, England: Addison-Wesley, 1996.
Buffa, Elwood Spencer. Meeting the competitive challenge: Manufacturing strategy for US companies. Dow Jones-Irwin Homewood, Illinois, 1984.
Choudhari, Sanjay C, Gajendra K Adil, and Usha Ananthakumar. “Congruence of Manufacturing Decision Areas in a Production System: A Research Framework.” International Journal of Production Research 48, no.20 (2010): 5963–89.
Fernández, Walter D. “Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices.” Electronic Journal of Business Research Methods 2, no.2 (2004): 83–94.
Fine, Charles H., and Arnoldo C. Hax. “Manufacturing Strategy: A Methodology and an Illustration.” Interfaces 15, no.6 (1985): 28–46
Fraser, Kym. “Facilities Management: The Strategic Selection of a Maintenance System.” Journal of Facilities Management 12, no.1 (2014): 18–37.
Frohm, Jörgen. “Levels of Automation in Production Systems.” Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2008.
Glaser, Barney G, Anselm L Strauss, and Elizabeth Strutzel. “The Discovery of Grounded Theory; Strategies for Qualitative Research.” Nursing Research 17, no.4 (1968): 364.
Gupta, A., I.J. Chen, and D. Chiang. “Determining Organizational Structure Choices in Advanced Manufacturing Technology Management.” Omega 25, no.5 (1997): 511–21.
Harrigan, Kathryn Rudie. “Vertical Integration and Corporate Strategy.” Academy of Management Journal 28, no.2 (1985): 397-425.
Hayes, Robert H., and Roger W. Schmenner. “How Should You Organize Manufacturing?” Harvard Business Review 56, no. 1 (1978): 105–18.
Hayes, Robert H., and Steven C. Wheelwright. “Link Manufacturing Process and Product Life Cycles.” Harvard Business Review 57, no.1 (1979): 133–40.
Hayes, Robert H, and Steven C Wheelwright. Restoring Our Competitive Edge: Competing Through Manufacturing. Wiley. New York: Wiley, 1984.
Hayes, Robert H, Steven C Wheelwright, and Kim B Clark. Dynamic Manufacturing: Creating the Learning Organization. Simon and Schuster, 1988.
Hendry, L.C., and B.G. Kingsman. “Production Planning Systems and Their Applicability to Make-to-Order Companies.” European Journal of Operational Research 40, no.1 (1989): 1–15.
Hill, Terry. Manufacturing strategy: text and cases. Macmillan International Higher Education, 1995.
Hum, Sin‐Hoon, and Lay‐Hong Leow. “Strategic Manufacturing Effectiveness.” International Journal of Operations & Production Management 16, no.4 (1996): 4–18
Jain, Bhurchand, Gajendra K Adil, and Usha Ananthakumar. “Development of Questionnaire to Assess Manufacturing Capability along Different Decision Areas.” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 71, no.9–12 (2014): 2091–2105.
Lekurwale, R R, M M Akarte, and D N Raut. “Framework to Evaluate Manufacturing Capability Using Analytical Hierarchy Process.” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 76, no.1–4 (2015): 565–76.
Leong, G.K., D.L. Snyder, and P.T. Ward. “Research in the Process and Content of Manufacturing Strategy.” Omega 18, no.2 (1990): 109–22.
Lincoln, Yvonna S, and Egon G Guba. “Judging the Quality of Case Study Reports.” Internation Journal of Qualitative Studies in Education 3, no.1 (1990): 53–59.
Meredith, Jack. “The Strategic Advantages of New Manufacturing Technologies for Small Firms.” Strategic Management Journal 8, no.3 (1987): 249–58.
Miller, Jeffrey G., and Aleda V. Roth. “A Taxonomy of Manufacturing Strategies.” Management Science 40, no.3 (1994): 285–304.
Miller, Jeffrey G. “Hedging the Master Schedule.” In Disaggregation, 237–56. Springer, 1979.
Miltenburg, John. “Setting Manufacturing Strategy for a Factory-within-a-Factory.” International Journal of Production Economics 113, no.1 (2008): 307–23.
Nahm, Abraham Y., Mark A. Vonderembse, and Xenophon A. Koufteros. “The Impact of Organizational Culture on Time-Based Manufacturing and Performance.” Journal of Operations Management 21 (2003): 281–306.
Olhager, Jan, and Martin Rudberg. “Linking Manufacturing Strategy Decisions on Process Choice with Manufacturing Planning and Control Systems.” International Journal of Production Research 40, no. 10 (2002): 2335–51.
Olhager, Jan, Martin Rudberg, and Joakim Wikner. “Long-Term Capacity Management: Linking the Perspectives from Manufacturing Strategy and Sales and Operations Planning.” International Journal of Production Economics 69, no.2 (2001): 215–25.
Orr, Stuart. “The Role of Capacity Management in Manufacturing Strategy: Experiences from the Australian Wine Industry.” Technology Analysis & Strategic Management 11, no.1 (1999): 45–53.
Peterson, H. Christopher, and Allen F. Wysocki. “The Vertical Coordination Continuum and the Determinants of Firm-Level Coordination Strategy.” Staff Paper Series 11817 Michigan State University, Department of Agricultural, Food, and Resource Economics., 1997.
Platts, K.W., and M.J. Gregory. “Manufacturing Audit in the Process of Strategy Formulation.” International Journal of Operations & Production Management 10, no.9 (1990): 5–26.
Robinson, D.G., and M.F. Neuts. “An Algorithmic Approach to Increased Reliability through Standby Redundancy.” IEEE Transactions on Reliability 38, no.4 (1989): 430–35.
Rudberg, Martin, and Jan Olhager. “Manufacturing Networks and Supply Chains: An Operations Strategy Perspective.” Omega, 2003.
Schmenner, Roger W. “Look beyond the Obvious in Plant Location.” Harvard Business Review 57, no.1 (1979): 126–32.
Schroeder, Roger G, and T. N. Lahr. “Development of Manufacturing Strategy: A Proven Process.” In Manufacturing Strategy, 3–14. Dordrecht: Springer Netherlands, 1990.
Schuler, Randall S. “Strategic Human Resource Management and Industrial Relations.” Human Relations 42, no.2 (1989): 157–84
Schuler, Randall S. “Personnel and Human Resource Management Choices and Organisational Strategy.” Asia Pacific Journal of Human Resources 26, no.1 (1988): 81–100.
Skinner, Wickham. “Manufacturing-Missing Link in Corporate Strategy,” 1969.
Slack, Nigel, and Michael Lewis. OPERATIONS STRATEGY. Pearson Education, 2008.
Swamidass, Paul M., and William T. Newell. “Manufacturing Strategy, Environmental Uncertainty and Performance: A Path Analytic Model.” Management Science 33, no.4 (1987): 509–24.
Swanson, Laura. “Linking Maintenance Strategies to Performance.” International Journal of Production Economics 70, no.3 (2001): 237–44.
Teixeira, Rafael, Xenophon Koufteros, and Xiaosong David Peng. “ORGANIZATIONAL STRUCTURE, INTEGRATION, AND MANUFACTURING PERFORMANCE: A CONCEPTUAL MODEL AND PROPOSITIONS.” Journal of Operations and Supply Chain Management 5, no.1 (2012): 69–81.
Vickery, Shawnee, Cornelia Dröge, and Richard Germain. “The Relationship between Product Customization and Organizational Structure.” Journal of Operations Management 17, no.4 (1999): 377–91.
Wheelwright, Steven C. “Reflecting Corporate Strategy in Manufacturing Decisions.” Business Horizons 21, no.1 (1978): 57–66.
Wheelwright, Steven C. “Manufacturing Strategy Defining the Missing Link, Strategic Management Journal” 77-91., no.Fp (1984): Inic.
Wheelwright, Steven C, and Robert H Hayes. “Competing Through Manufacturing.” Harvard Business Review 63, no.1 (1985): 99–109.
Zhang, Yan, and Barbara Wildemuth. “Qualitative Analysis of Content.” Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science, January, 2009.