کلیدواژه‌ها = فرایندها و فعالیت‌های مدیریت فناوری
استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان‌های با فناوری سطح بالا

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-83

پیمان حاجی‌زاده؛ ‌کامران فیضی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ ‌سیدحبیب اله طباطبائیان