دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1395، صفحه 1-166 
4. الگوی لایه‌ای توسعه راهبرد مبتنی بر سناریوسازی در شرایط عدم قطعیت

صفحه 79-109

محمد رحیم عیوضی؛ عبدالمجید کرامت زاده؛ غلامرضا گودرزی؛ قدیر نظامی پور