دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 58، بهمن 1401، صفحه 1-93 
مطالعه تطبیقی سیاست‌های توسعه همکاری‌های فناورانه کره جنوبی و ایران

صفحه 72-93

10.22034/jmi.2023.376793.2875

حمیدرضا شکری؛ سیدمهدی سادات رسول؛ رضا اسدی‌فرد؛ کیارش فرتاش؛ سیدمحمد صاحبکار خراسانی