شناسایی و تبیین راهبردهای نوآوری باز در کسب‌وکارهای کوچک و متوسطِ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

3 استادیار گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، گروه مدیریت ، قزوین ، ایران.

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد خدمات بانکی چاره‌ای جز طی مسیر نوآوری باز و اختصاصی­سازی ندارند. مشتریان نیازهای ویژه‌ای دارند که بانک‌ها را مجبور می‌کند در سیستم‌های بانکی خود تغییراتی اعمال کنند. در حقیقت، لازم است که سازمان‌هایی به بزرگی بانک‌ها با همکاری توسعه‌دهندگان خدمات خود، جریان نوآوری را در سازمان خود احساس کنند. از سوی دیگر، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل ویژگی‌های خاص خود، رویکرد نوآوری باز را بیش‌ازپیش موردتوجه قرار داده‌اند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد راهبردهای نوآوری باز بر اساس ویژگی‌های درونی و بیرونی هر سازمان، می‌تواند متفاوت باشد. در این پژوهش، تمامی راهبردهای شناسایی‌شده نوآوری باز با مطالعه پژوهش‌هایی که تاکنون انجام‌شده، گردآوری و تجمیع شده و از منظرهای گوناگون تبیین شده است. پژوهش حاضر با هدف پر کردن شکاف تحقیقاتی و با رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه چند موردی، درصدد شناسایی و تبیین راهبردهای نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی است. برای انتخاب نمونه و شناسایی موارد مطالعه، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. هفت شرکت کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی که در نوآوری باز تجربه داشته‌اند، شناسایی و با مسئول مربوطه مصاحبه شده است. نتایج این پژوهش شواهد بارزی را از اتخاذ راهبردهای نوآوری باز در میان شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی در ایران ارائه می‌دهد. همچنین نتایج مصاحبه­ها در شرکت‌های ایرانی موردمطالعه با پژوهش‌های صورت گرفته تاکنون، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining Open Innovation Strategies in Banking ICT SMEs

نویسندگان [English]

  • Alireza Ahari Lahegh 1
  • Ali Badizadeh 2
  • Ali Davari 3
  • Javad Mehrabi 4
1 PhD candidate of Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin , Iran.
چکیده [English]

Studies show that Banking services should take the open innovation approach and Customizing Services. In fact, organizations like banks need to work with their service developers to accelerate the process of innovation in their organization. Studies show that small and medium enterprises have increasingly considered the open innovation approach because of their specific characteristics. On the other hand, Studies show that open innovation strategies can vary based on the internal and external characteristics of each organization. In this research, by studying the researches carried out so far, all identified strategies for innovation have been collected, aggregated, and presented in various perspectives. The present study aims to fill the research gap with a multi-case study based on the qualitative approach and seeks identify and explain open innovation strategies in Banking ICT small and medium enterprises. Purposeful sampling was used to select the sample and identify the study items. Seven small and medium enterprises that have had an open innovation experience were identified and interviewed with their respective managers. The results of this research provide clear evidences for the adoption of various and diverse open innovation strategies among the field of Banking ICT small and medium enterprises in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation Strategies
  • Modern Banking
  • Small and Enterprises
  • Banking IT Field