الگوی مدیریت تعارض در سیره و بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

تعارض پدیده‌ای اجتناب ناپذیر در هر جامعه است. با این حال، امکان هدایت، کنترل و حل آن در قالب مدیریت متناسب با فرهنگ همان جامعه میسر است. مدیریت تعارض، فرآیند تشخیص نقش مناسب تعارض در بین گروه‌ها و استفاده مطلوب فنون مرتبط، به‌منظور برطرف کردن یا تحرک آن برای اثربخشی است. جمهوری اسلامی ایران همواره در عرصه‌های مختلف، الگوی عملی را به جهانیان ارایه کرده است. مدیریت عملی امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی)، در مواجهه با تعارضات داخلی و خارجی که حسب منافع و تکثر، تنوع و تفرق ویژگی‌های شخصیتی داخلی و محیط پیرامونی جامعه امری اجتناب ناپذیر بوده است از جمله این الگوهاست. با هدف شناخت بهتر و به‌کارگیری الگوی یادشده، در مطالعه حاضر تلاش گردید تا با مراجعه به بیانات، سخنرانی‌ها و یادداشت‌های بزرگواران در سایت الکترونیکی آنان، به جمع‌آوری داده‌های مرتبط پرداخته و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به تبیین الگوی مدیریت تعارض مبتنی بر دو نوع کلی و متفاوت «حمایت از تعارض» در مواجهه با مخالفین داخلی و خارجی و نیز تعارضاتی که ریشه در اعتقادات و اصول ارزشی بین اسلام و کفر دارد و نیز « پرهیز از تعارض»، در اموری با شاخصه انسجام داخلی، امت واحده اسلامی، هماهنگی بین المللی، مشترک بودن هدف و دشمن و نظایر آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of Conflict Management Based on Imam Khomeini and the Supreme Leader Thoughts

نویسندگان [English]

  • Mehran Keshtkar 1
  • Seyed Javad Amini 2
1 PhD candidate of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Conflict phenomenon is inevitable in any society. But the ability to lead, control and resolve it, based on the culture of society is possible. Conflict management is the process of identifying the appropriate role of conflict between the groups and the optimal use of relevant techniques which has been designed to eliminate or simulate for effectiveness. In different areas, Iran always has offered the practical model to the world. The practical management of Imam Khomeini and Imam Khamenei, in the face of internal and external conflicts is the sample of this model.
In this study, with the aim of better understanding of this model, we have attempt to refer to the statements, speeches and great notes on their website, so the relevant data was collected and analyzed using content analysis method based on two types of conflict management : "the supporting conflict" in the face of internal and external opposition and conflict that is rooted in beliefs and values between Islam and unbelief and "avoid conflict" in matters of internal consistency index, unified nation Islamic, international coordination, the common goal and the enemy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thoughts of Imam Khomeini
  • Thoughts of the Supreme Leader
  • Conflict Management
  • Strategy
  • Template