طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی با استفاده از رویکرد تئوری داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 مدیریت تکنولوژی، مدیریت،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

فناوری در صنایع دفاعی نقش برجسته‌ای دارد و با توجه به ‏نقش کلیدی آن در امنیت ملی و توان دفاعی، دولت‌ها، بودجه‌های هنگفتی را به این بخش ‏اختصاص می‌دهند. بهره‌مندی از توانمندی‌های فناورانة بخش دفاعی، دستیابی به برنامه‌های تعیین شده و درنهایت تقویت فناورانة بخش ملی ضروری است و انجام موفقیت‌آمیز انتقال فناوری به بخش ملی می‌تواند باعث صرفه‌جویی ارزی و توسعه بخش ملی نیز گردد؛ که در شرایط تحریم، بهترین مدل برون رفت از فضای وابستگی و مشکلات، اهتمام بیشتر به امر تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی بر مبنای نظر تخصصی خبرگان انجام شده است. بر همین اساس مفهوم‌سازی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی مد نظر بوده است. این پژوهش با توجه به هدف، در دسته پژوهش‌های کیفی قرار می‌گیرد و روش اجرای آن نیز  از طریق رویکرد هدفمند نظریه داده بنیاد انجام می‌پذیرد. مبنای اصلی جمع‌آوری اطلاعات پژوهش براساس بررسی ادبیات تحقیق و انجام پانزده مصاحبه با خبرگان ملی و دفاعی در این حوزه تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مدلی پارادایمی به دست آمده است، نشان می‌دهد که مدل از 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 41 مفهوم اصلی تشکیل شده است.
اهم نتایج نشان داد که مقوله‌های پیشرفت فناورانه بخش دفاعی، نیاز فناورانه بخش ملی، تحریم‌های بین‌المللی عوامل علی تأثیرگذار بر انتقال فناوری از بخش دفاع به سطح ملی است که منتج به راهبردهای واحدهای میانجی، سازو کارهای ارتباط بخش دفاعی و سطح ملی می‌گردد و پیامدهای آن تدوین سیاست‌ها، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فناورانه و پیامدهای سیاسی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a technology transfer model from the defense level to the national level using grounded theory

نویسندگان [English]

  • Majid Rahemi 1
  • Amir Bayat Turk 2
  • Jalal HaghighatMonfared 2
1 Technology Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Technology management, management, Azad University, Tehran branch
چکیده [English]

Technology plays a prominent role in the defense industry, and due to its key role in national security and defense capability, governments allocate huge budgets to this sector. It is necessary to benefit from the technological capabilities of the defense sector, to achieve the set plans and finally to strengthen the technology of the national sector, and the successful transfer of technology to the national sector can save currency and develop the national sector, which is the best model to get out of the dependence and problems in the conditions of sanctions. It is research and development, the current research was done with the aim of designing and explaining the technology transfer model from the defense level to the national level based on the expert opinion. Based on this, conceptualization, determination of influencing factors and operational solutions to improve the technology transfer process from the defense level to the national level have been considered. According to the purpose, the current research is in the category of qualitative research, and the method of its implementation is the qualitative method of grounded theory.
The main basis of collecting information and research data was based on the review of research literature and conducting fifteen interviews with knowledgeable experts in this field until reaching theoretical saturation. After collecting the information, the codes related to the interviews were analyzed. Findings of the research obtained from the triple open, axial and selective coding stages indicate that the final model consists of 6 general categories (causal conditions, background conditions, intervening conditions, issueorientation, strategies and consequences), 16 sub-categories and 41 main concepts.
The results of this research showed that the categories of technological progress of the defense sector, technological needs of the national sector, international sanctions are the factors influencing the transfer of technology from the defense sector to the national level, which results in the strategies of intermediary units, communication mechanisms between the defense sector and the national level, and the consequences It will be policy formulation, economic consequences, technological consequences, political consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology transfer
  • technology transfer structure
  • defense industries
  • national industries
  • industrial sanctions
امین ناصری، رضا؛ نامدار زنگنه، سودابه؛ باقری نژاد، جعفر. ( 1387). بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 13،شماره 5، ص 77-100.
برنامه ششم توسعه کشور، ‏‏1396
بوشهری،‎ ‎علیرضا. 1392.‏«‎ ‎فرهنگ‎ ‎مرجع‎ ‎دانش‎ ‎واژه‎‌های‎ ‎مدیریت‎ ‎تکنولوژی»،‎ ‎اندیشکده‎ ‎صنعت و‎ ‎تکنولوژی،‎ ‎آینده‎ ‎پژوه‎.‎
توکلی، علیرضا؛ مساحی، مهدی؛ همیشه بهار، حسین؛ ثمری، داوود(1394). «سرمایه‌گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی». کنفرانس بین‌المللی تجاری سازی فناوری.
خمسه، عباس؛ رجبی، مهدی (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل راهبردی مؤثر بر برون‌سپاری پروژه‌های R&D در صنایع دفاعی با رویکرد آینده پژوهی. فصلنامه آینده پژوهی دفاعی.
خوبرو، محمدتقی؛ رحمتی، محمدحسین؛ الوانی، سید مهدی و جندقی، غلامرضا(1397). یکپارچگی صنعت دفاعی و غیردفاعی: یک بوم نگاری خط مشی در صنعت دفاعی، فصلنامه بهبود مدیریت، سال 4، شماره 42 ، صص 49-96.
سیدجوادین، سیدرضا؛ مقیمی، سیدمحمد؛ سیدامیری، نادر(1394). بازاریابی کارآفرینانه کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات با رویکرد نظریه زمینه‌ای کلاسیک.زر فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت بازرگانی، 7 (1)، 101-125.
طالبی، کامبیز؛ جلال پور، سیده صدیقه. 1389. بررسی و ارزیابی معیارهای مؤثر ‏در فرایند انتقال فناوری(مطالعه موردی: فرآیند انتقال فناوری پژو 206). چهارمین ‏کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران.‏
عابدی، صادق؛ رادفر، رضا؛ رفعتی، سید مسعود؛ (1387). برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژیک چالش‌ها و راهکارها، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
عزیزی، شهریار؛ قرهچه، منیژه؛ براتی کهریزسنگی، ابوالفضل  (1396). الگوی برند موفق در صنعت کاشی و سرامیک با رویکرد نظریه داده‌بنیاد. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی، 9(4) ، 826-807 .
عین القضاتی، علیرضا؛ شعبانی فرد، محمد. 1397. «تأثیر توان پشتیبانی از تولید ملی ‏با تأکید بر دانش و فناوری‌های همگرا در بازدارندگی همه جانبۀ دفاعی جمهوری ‏اسلامی ایران»، مجله سیاست دفاعی، شماره بیست و ششم.‏
فراهانی فر، فروغ؛ حسینی شکیب،مهرداد. خمسه، عباس.حسنوی آتشگاه، رضا.1400. «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سرریز فناوری‌های دفاعی به کسب‌وکارهای تجاری». راهبرد دفاعی. 19(2), 179-208,
فرتوک زاده، حمیدرضا؛ وزیری،جواد؛ آذرآیین، محمدرضا (1391). «الگوی توسعه صنعت و فناوری در ایران؛ هسته‌های کوچک - شبکه‌های بزرگ؛ درس‌هایی از صنایع دفاعی و الگوسازی برای صنعت نفت» .فصلنامه بهبود مدیریت.
محمدی, مهدی, منطقی، منوچهر؛ الیاسی، مهدی؛ صابرفرد،علیرضا؛ سعدآبادی؛ علی‌اصغر. 1395. «شناسایی شایستگی‌های عمومی مؤثر بر ارتقای ‌ظرفیت جذب ‌دانش فناورانه در صنایع پیشرفته دفاعی ج.ا.ایران؛ مطالعه موردی: صنعت فضایی». راهبرد دفاعی. 14(3), 155-193.
معصومی باران، ایرج؛ منطقی، منوچهر؛ بوشهری، علیرضا؛ توکلی، غلامرضا. 1398. « نظریه نوآوری هم بافتی سازمانی و فناورانه: تلاقی کنش گران نوآوری جهت تداوم کسب وکار نوآورانه دفاعی (مطالعه موردی: دو سازمان بزرگ صنعت دفاعی)»، فصلنامه بهبود مدیریت. سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۶).
مهدی‌زاده، محمود. 1389. مقایسه تطبیقی میزان به کارگیری عوامل مؤثر در ‏انتقال فناوری با رویکرد ‏MCDM‏ (مطالعه موردی شرکت‌های صنعت فولاد)، ‏فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره 33 .‏
نوبخت، محمد باقر 1393. توسعه صنعت گردشگری در ایران. تهران: انتشارات کمیل.
‎Abdi, Sadiq; Radfar, Reza; Rafati, Seyyed Massoud; (1387). Strategic technology planning for technological transfer, challenges and solutions, 6th international management conference.
Acosta, M., Coronado, D., Ferrándiz, E., Marín, M. R., & Moreno, P. J. (2020). Civil–Military Patents and Technological Knowledge Flows Into the Leading Defense Firms. Armed Forces & Society. 46(3) 454-474.
Ain al-Qadati, Alireza; Shabani Fard, Mohammad. 2017. "The effect of supporting national production with the library magazine on knowledge and convergent technologies in the all-round defense deterrence of the Islamic Republic of Iran", number twenty-six.
Amin Naseri, Reza; Namdar Zanganeh, Sudabah; Bagherinejad, Jafar. (1387). The role of organizational structure, organizational culture and ability to combine resources on the effectiveness of technology transfer in Iranian companies producing electrical equipment. Management Researches in Iran, Volume 13, Number 5, pp. 77-100. [In Persian].
Arabi, S. A. (2007). “Methods of Technology Transfer”, ‎Tadbir Monthly, No179 (Inpersian).‎
Arvanitis, S., Kubli, U. & Woerter, M. (2008). "University-‎industry knowledge and technology transfer in Switzerland: ‎What university scientists think about co-operation with ‎private enterprises‏ ‏‎", Research Policy, Vol. 37, pp. 1865–‎‎1883‎
Azizi, Shahriar; Garhcheh, Manijeh; Barati Kehrizsangi, Abolfazl (2016). Successful brand model in tile and ceramic industry with data base theory. Scientific Research Quarterly of Business Management, 9(4), 826-807.
Bushehri, Alireza. 2013. "The knowledge reference dictionary of technology management terms, Industry and Technology Institute, Ainde Pazhuh. [In Persian].
Evron, Y. (2021). China's Military-Civil Fusion and Military Procurement. Asia Policy. 28(1) 25-44.
Farahanifar, Forough; Hosseini Shakib, Mehrdad. Khamsa, Abbas. Hasnavi Ateshgah, Reza. 1400. "Identification and ranking of factors related to defensive technologies in commercial businesses". Defense strategy. 19 (2), 179-208,
Fartukzadeh, Hamidreza; Waziri, Javad; Azarayin, Mohammadreza (2011). "Pattern of development of industry and technology in Iran; small cores - large networks; Lessons from the defense industry and modeling for the oil industry". Management Improvement Quarterly.
Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Khamsa, Abbas; Rajabi, Mehdi (2016). Identifying and determining the priorities of strategic factors on the outsourcing of research and development projects in defense industries with future research. Quarterly journal of future defense research. [In Persian].
.‎Hemmert, S. (200‎‏4‏‎), "The sustainability of university-industry ‎research collaboration: an empirical assessment", Journal of ‎Technology Transfer, Vol. 25, pp. 111–133‎
Khobaro, Mohammad Taghi; Rahmati, Mohammad Hossein; Elwani, Seyyed Mehdi and Jandaghi, Gholamreza (2017). Integration of Defense and Non-Defense Industry: A Policy Topography in Defense Industry, Management Improvement Quarterly, Year 4, Number 42, pp. 49-96. [In Persian].
Kollias, C., and S. M. Paleologou.(2019).Defence partnerships, military expenditure, investment, and economic growth: an analysis in PESCO countries. GreeSE Papers.
Masoomi Baran,Iraj.Manteghi, Manoochehr. Booshehri, Alireza.Tavakoli, Gholamreza. (2020). Cofaced Organizational and Technological Innovation Theory: Interaction of Innovation Practitioners for Continuity of Defensive Innovative Business. [In Persian].
(Case study: Two large Defensive Industrial Organizations). Journal of Improvement Management. Vol.13, No. 4, winter 2020 (Serial 47)
Mehdizadeh, Mahmoud. (1389). Comparison of the application rate of effective factors in a technology company with the MCDM approach (case study of steel industry companies), Parks and Growth Centers Quarterly, 9th year, number 33.
Mohammadi, Mehdi, Rogi, Manouchehr, Eliasi, Mehdi, Saberfard, Alireza. Saadabadi, Ali Asghar. 2015. "Identification of general competences to improve the capacity to absorb technological knowledge in the advanced defense industries of J.A. Iran; Case study: industrial". Defense strategy. 14 (3), 155-193.
Nobakht, Mohammad Baqer 2013. Development of tourism industry in Iran. Tehran: Kamil Publications.
Radosevic S," International Technology transfer Catch Up in ‎Economic Development", Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts. USA.1999‎
Rupsiene, L., & Pranskuniene, R. (2010). The variety of grounded theory: Different versions of
Seyed Javadin, Seyed Reza; Moghimi, Seyyed Mohammad; Sidamiri, Nader (2014). Entrepreneurial marketing of technology acquisition and small and medium-sized industry works with classical information field theory. Scientific and research journal of business management, 7 (1), 101-125.
Strauss, A. L., Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. (2nd Edition). California: Thousand Oaks.
Su, Z., Yang, X., & Zhang, L. (2020). Evolutionary game of the civil-military integration with financial support. IEEE Access. 8. 89510-89519.
Talbi, Cambys; Jalalpour, Seyyedah Siddiqa. 2019. Investigation and evaluation of capability indicators in technology transfer (case study: technology trend of Peugeot 206). The fourth national conference of technology management of Iran. [In Persian].
Tavakoli, Alireza; Masahi, Mehdi; Evergreen, Hossein; Samari, Dawood (2014). "Investment in the field of commercial technology development: a case study of Islamic Azad University". International Conference on Business Technology.
the same method or different methods? Social Sciences, 4(70), 7-19.
The sixth country development program, 2016.
Xu, J., & Zhang, S. (2020). An Evaluation Study of the Capabilities of Civilian Manufacturing Enterprises Entering the Military Products Market under the Background of China’s Civil–Military Integration. Sustainability. 12(6) 2416.