ارائه چارچوب و تحلیل کارکردهای آژانس‌های ملی نوآوری: مطالعه موردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحریک و حمایت از نوآوری در بنگاه‌ها از مسائل حائز اهمیت در سیاست فناوری و نوآوری است. در این راستا "آژانس‌های نوآوری" - نهادهایی عموماً دولتی - در کشورهای مختلف تاسیس شده که مأموریت آن‌ها طراحی و پیاده‌سازی راه‌حل‌ها و ابزارهای سیاستی فناوری و نوآوری است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب کارکردها و تحلیل کارکردهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان آژانس ملی نوآوری در ایران است. قلمرو زمانی این پژوهش از سال 1385 تا 1401، و قلمرو مکانی آن فعالیت‌ها و اقدامات معاونت علمی است. داده‌های مورد نیاز این مقاله از طریق 21 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، اسناد و گزارش‌های سیاستی جمع‌آوری و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل می‌شود. بر اساس یافته‌ها 8 کارکرد عمده آژانس‌های نوآوری از جمله معاونت علمی عبارتند از حمایت از پژوهش و توسعه فناوری؛ حمایت از شبکه‌سازی و شکل‌گیری زیرساخت‌ها و توسعه زیست‌بوم نوآوری؛ حمایت از تجاری‌سازی، صیانت و شکل‌دهی بازار فناوری و نوآوری؛ توانمندسازی شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها؛ تقویت دیپلماسی فناوری و نوآوری و جابجایی بین‌المللی متخصصان؛ حمایت از صادرات و توانمندی صادراتی؛ تامین مالی فناوری و نوآوری؛ و هوشمندی سیاستی فناوری و نوآوری. با توجه خلأهای نهادی و بافتار ایران، در کارکردهایی مانند تنظیم‌گری و تامین مالی، معاونت علمی در مقایسه با سایر آژانس‌های نوآوری، نقش پررنگ‌تری ایفا نموده و در برخی کارکردها از جمله همکاری فناورانه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت موثر کمتری در مقایسه با همتایان بین‌المللی خود دارد. نتایج این پژوهش حاوی پیشنهاداتی برای سیاستگذاران و نیز پژوهش‌های آتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing a Framework for National Innovation Agencies Functions: Case Study of Iran's Vice-Presidency for Science, Technology and Knowledge-Based Economy

نویسندگان [English]

  • Kiarash Fartash 1
  • Parisa Navab Irani 2
1 Faculty Member, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master Student of Marketing, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Supporting innovation in firms is one of the critical policy issues in technology and innovation policy. In this regard, "innovation agencies" - generally public institutions - are founded in different countries to design and implement technology and innovation policy tools. Hence, the purpose of this research is to present a framework and investigate the functions of the Iran Vice-Presidency for Science, Technology, and Knowledge-based Economy (VPST) as the national innovation agency. The temporal boundary of our paper includes 2016 to 2022 and the spatial boundary is the activities and actions of VPST. We collected data through 21 semi-structured interviews, documents, and policy reports, then we analyzed data by content analysis. Based on our findings, the 8 main functions of innovation agencies, as well as VPST include supporting research and technology development; supporting networking and infrastructure formation and maturity of innovation ecosystem; supporting commercialization and shaping market for technology and innovation; empowering technological, knowledge-based firms and startups; strengthening technology and innovation diplomacy and international circulation of experts; supporting exports and strengthening export capabilities; financing technology and innovation; and lastly technology and innovation policy intelligence. Considering the institutional gaps and context of Iran, VPST has played a more significant role in functions such as regulation and financing, including IPO, compared to other international innovation agencies. While in some functions, such as technological cooperation and foreign investment, VPST is less engaged compared to its international counterparts. The results of this research contain recommendations for policymakers as well as future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation agency
  • Innovation policy
  • Knowledge-based Economy
  • National innovation agency
  • Vice-Presidency for Science
  • Technology and Knowledge-Based Economy
اسدی‌فرد، رضا. سیاست‌های حمایت از شبکه‌سازی با هدف توسعه علم و فناوری. سیاست علم و فناوری. 12(2)، 346-333. (1398).
اسدی­فرد، رضا، و سید حبیب الله طباطبائیان. شامتک و درس­های شکست آن برای شبکه­های نوظهور علم و فناوری. سیاست علم و فناوری. 10(1). 17-1. (1396).
رمضانی، هادی، مهدی، محمدی، حمیدرضا، یزدانی، منوچهر، منطقی، و میثم شهبازی. تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران). بهبود مدیریت. 15(1). 124-95. (1400).
شجاعی، سید محمدحسین، علی، شجاعتی، و آرمان خالدی. تحلیلی تاریخی بر شکل‌گیری و توسعه تجربه سیاستی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان. بهبود مدیریت. 15(3)، 63-90. (1400).
شکری، حمیدرضا، سید مهدی، سادات رسول، رضا، اسدی فرد، و سید حمزه حسنی. . شناسایی ابزارهای سیاستی برای توسعه همکاری‌های فناورانه شرکت­های بزرگ صنعتی با شرکت­های دانش­بنیان. مدیریت نوآوری. 11(2)، 173-147. (1401).
طباطبایی، امیر، پرخیده، حسنی، حامد، مرتضوی، و محبوبه طباطبایی چهر. راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی . مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 5(3)، 670-663. (1392).
عباس­زاده، محمد. تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه­شناسی کاربردی. 23(1)، 34-19. (1391)
علیزاده، پریسا، سید سپهر، قاضی نوری، مقصود، امیری مقانجوقی، و سید سروش قاضی نوری. طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه‌کرد بخش کسب‌وکار ایران در فعالیت‌های تحقیق و توسعه. بهبود مدیریت. 12(3)، 1-24. (1397).
گلعلی زاده، محمدرضا، سید حبیب‌الله، طباطبائیان، و غلامرضا زمردیان. شناسایی و دسته­بندی چالش­های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران. مدیریت نوآوری. 10(4)، 27-1. (1400).
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری.  اقدامات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید. گزارش سازمانی، تهران، ایران. (1399).
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری. اولویت­های اصلی و برنامه­های معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری. گزارش سازمانی، تهران، ایران. (1401الف).
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری. مستندسازی تجارب معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور در توسعه زیست بوم نوآوری. گزارش سازمانی، تهران، ایران. (1401ب).
نریمانی، میثم، هادی، رمضانی، و مصطفی شالبافی. به‌کارگیری ابزار سیاستی خرید دولتی در ایران: تأمین دولتی پیش‌تجاری نوآوری یا تدارکات دولتی حامی نوآوری؟ (مطالعه چند موردی پروژه های مرکز طرح‌های کلان فناوری راهبردی).  فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. 8(1)، 151-127. (1399).
نریمانی، میثم، مصطفی، شالبافی، و سعید رضا فرزانه. تقاضای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری؛ مطالعه موردی نمایشگاه ساخت ایران. سیاست علم و فناوری. 11(4)، 35-17. (1397).
نریمانی، میثم، و علی شجاعتی. رویکرد اقتصاد تطوری به سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری: مطالعه موردی برنامه‌های معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در ایران. مدیریت نوآوری. 9(4)، 35-66. (1399).
نریمانی، میثم، سید محمد، صاحبکار خراسانی، و حمیدرضا سحری. ارزیابی تاریخی معافیت های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در ایران. مدیریت نوآوری. 11(2)، 49-72. (1401).
نوروزی، خلیل، مجتبی، جوادی، محمد، عبدالحسین‌زاده، و محمدسعید تسلیمی. مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم). فصلنامه علمی راهبرد. 25(2)، 5-28. (1395).
نیک نشان، شقایق، رضا، علی نوروزی، و احمدرضا نصراصفهانی. تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی. روش شناسی علوم انسانی. 16(62)، 160-141. (1389).
 
Abbaszadeh, Mohammad. Validity and reliability in qualitative researches. Journal of Applied Sociology23(1), (2012). 19-34. [In Persian].
Alizadeh, Parisa, Sepehr, Ghazinoory, Maghsoud, Amiri, and Soroush Ghazinoori. Designing a Policy Mix to Enhance the Business Expenditure on Research and Development (R&D) in Iran. Journal of Improvement Management12(3). (2018), 1-24. [In Persian]
Aridi, Anwar and Natasha Kapil. Innovation Agencies: Cases from Developing Economies. World Bank, Washington, DC. (2019). Accessible at: http://hdl.handle.net/10986/32675
Asadifard, Reza and Seyed Habibolah Tabatabaeian. Shamtak Network’s failure and its lessons to Emerging S&T Networks. Journal of Science and Technology Policy, 10(1), (2017). 1-17. [In Persian].
Asadifard, Reza. The Policies for Stimulating Networks in Science and Technology Development. Journal of Science and Technology Policy12(2), (2019). 333-346. [In Persian].
Bonvillian, William B. "The new model innovation agencies: An overview." Science and Public Policy 41, no. 4 (2014): 425-437. https://doi.org/10.1093/scipol/sct059
Bonvillian, William B., and Richard Van Atta. "ARPA-E and DARPA: Applying the DARPA model to energy innovation." The Journal of Technology Transfer 36, no. 5 (2011): 469-513. https://doi.org/10.1007/s10961-011-9223-x
Breznitz, Dan. Innovation in real places: Strategies for prosperity in an unforgiving world. Oxford University Press, USA, 2021
Breznitz, Dan, and Darius Ornston. "The revolutionary power of peripheral agencies: Explaining radical policy innovation in Finland and Israel." Comparative Political Studies 46, no. 10 (2013): 1219-1245. https://doi.org/10.1177/0010414012472466
Breznitz, Dan, Darius Ornston, and Steven Samford. "Mission critical: the ends, means, and design of innovation agencies." Industrial and Corporate Change 27, no. 5 (2018): 883-896. https://doi.org/10.1093/icc/dty027
Breznitz, Dan, and Steven Samford. "Innovation Agency Case Study: Canada's Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP)." (2017).
Breznitz, Dan, and Steven Samford. "Innovation Agencies: The Road Ahead." (2016).
Chand, Masud. "Brain drain, brain circulation, and the African diaspora in the United States." Journal of African Business 20, no. 1 (2019): 6-19. https://doi.org/10.1080/15228916.2018.1440461
Cardoso, Hugo Henrique Roth, Adriana Dantas Gonçalves, Gustavo Dambiski Gomes de Carvalho, and Hélio Gomes de Carvalho. "Evaluating innovation development among Brazilian micro and small businesses in view of management level: Insights from the local innovation agents program." Evaluation and Program Planning 80 (2020): 101797. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2020.101797
Chen, Jian‐Hung, and Yijen Chen. "The evolution of public industry R&D institute–the case of ITRI." R&D Management 46, no. 1 (2016): 49-61. https://doi.org/10.1111/radm.12110  
Chew, Rosalind, and Soon‐Beng Chew. "A study of SMEs in Singapore." Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2, no. 4 (2008): 332-347. https://doi.org/10.1108/17506200810913908
Daly, Moira. "The effect of participation in Denmark’s Innovation Network program." Economics of Innovation and New Technology 27, no. 5-6 (2018): 454-478. https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1374045
Denis, David J. "Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence." Journal of corporate finance 10, no. 2 (2004): 301-326. https://doi.org/10.1016/S0929-1199(03)00059-2
Fagerberg, Jan, and Gernot Hutschenreiter. "Coping with societal challenges: Lessons for innovation policy governance." Journal of Industry, Competition and Trade 20 (2020): 279-305. https://doi.org/10.1007/s10842-019-00332-1
Fiore, Annamaria, Maria Jennifer Grisorio, and Francesco Prota. "Regional innovation systems: which role for public policies and innovation agencies? Some insights from the experience of an Italian region." European Planning Studies 19, no. 8 (2011): 1399-1422. https://doi.org/10.1080/09654313.2011.586173
Gehman, Joel, Vern L. Glaser, Kathleen M. Eisenhardt, Denny Gioia, Ann Langley, and Kevin G. Corley. "Finding theory–method fit: A comparison of three qualitative approaches to theory building." Journal of Management Inquiry 27, no. 3 (2018): 284-300. https://doi.org/10.1177/1056492617706029
Gillan, Caitlin, Cathryne Palmer, and Amanda Bolderston. "-QUALITATIVE METHODOLOGIES AND ANALYSIS." In Research for the Radiation Therapist, pp. 156-181. Apple Academic Press, 2014.
Glennie, Alex, and Kirsten Bound. "How innovation agencies work." London, Nesta (2016).
Golalizadeh, Mohammadreza, Seyed Habibollah,Tabatabaeian, and Gholamreza Zomorodian. Identifying and categorizing the financing challenges of new technology-based Firms in Iran. Innovation Management Journal10(4), (2022). 1-27. [In Persian].
Hochstetler, Kathryn, and Alfred P. Montero. "The renewed developmental state: The national development bank and the Brazil model." Journal of Development Studies 49, no. 11 (2013): 1484-1499. https://doi.org/10.1080/00220388.2013.807503
Intarakumnerd, Patarapong, and Akira Goto. "Role of public research institutes in national innovation systems in industrialized countries: The cases of Fraunhofer, NIST, CSIRO, AIST, and ITRI." Research Policy 47, no. 7 (2018): 1309-1320. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.04.011
Kanda, Wisdom, Olof Hjelm, Jens Clausen, and Dzamila Bienkowska. "Roles of intermediaries in supporting eco-innovation." Journal of Cleaner Production 205 (2018): 1006-1016. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.132
Kanda, Wisdom, Santiago Mejiá-Dugand, and Olof Hjelm. "Governmental export promotion initiatives: awareness, participation, and perceived effectiveness among Swedish environmental technology firms." Journal of cleaner production 98 (2015): 222-228.  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.013
Kattel, Rainer, Wolfgang Drechsler, and Erkki Karo. How to make an entrepreneurial state: why innovation needs bureaucracy. Yale University Press, 2022.
Klingler-Vidra, Robyn, and Robert Wade. "Science and technology policies and the middle-income trap: Lessons from Vietnam." The Journal of Development Studies 56, no. 4 (2020): 717-731. https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1595598
Li, Wei, Kanika Bakshi, Yining Tan, and Xuanyu Huang. "Policies for recruiting talented professionals from the diaspora: India and China compared." International Migration 57, no. 3 (2019): 373-391. https://doi.org/10.1111/imig.12456
Lincoln, Yvonna S., and Egon G. Guba. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage
Luo, Yadong, Qiuzhi Xue, and Binjie Han. "How emerging market governments promote outward FDI: Experience from China." Journal of world business 45, no. 1 (2010): 68-79. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.04.003
Mathews, John A., Mei-Chih Hu, and Ching-Yan Wu. "Fast-follower industrial dynamics: the case of Taiwan's emergent solar photovoltaic industry." Industry and Innovation 18, no. 02 (2011): 177-202. https://doi.org/10.1080/13662716.2011.541104
Moon, Michael D. "Triangulation: A method to increase validity, reliability, and legitimation in clinical research." Journal of emergency nursing 45, no. 1 (2019): 103-105. https://doi.org/10.1016/j.jen.2018.11.004
Naidoo, Dhesigen. "The Technology Innovation Agency (TIA): a public support mechanism for technological innovation in a developing country: research notes/commentaries." African Journal of Science, Technology, Innovation and Development 1, no. 2_3 (2009): 235-242.
Narimani, Meysam, and Ali Shojaati. Evolutionary Economics Approach to Technology and Innovation Policy: Case Study of Programs in Vice-Presidency for Science and Technology of Iran. Innovation Management Journal9(4), (2021).35-66. [In Persian].
Narimani, Meysam, Hadi, Ramezani, and Mostafa Shalbafi. Using Government Procurement Policy Tool in Iran: Pre-Commercial Public Procurement for Innovation or Government Procurement for Supporting Innovation? (A Multi-case Study at the Center for National Macro Technology Projects). Journal of Technology Development Management8(1), (2020).127-151. [In Persian].
Narimani, Meysam, Seyed Mohammad, Sahebkar Khorasani, and Hamidreza Sahari. Historical assessment of tax exemptions for knowledge-based companies and technology units in Iran. Innovation Management Journal11(2), (2022). 49-72. [In Persian].
Narimani, Meysam, Mostafa,Shalbafi, and Saeedreza Farzaneh. Public Procurement as Technology and Innovation Policy Tool: A Case Study of Iran-Lab-Expo. Journal of Science and Technology Policy11(4), (2018). 17-35. [In Persian].
Nassaji, Hossein. "Good qualitative research." Language Teaching Research 24, no. 4 (2020): 427-431.
https://doi.org/10.1177/136216882094128
Nawaz, Waqas, and Muammer Koç. Industry, university and government partnerships for the sustainable development of knowledge-based society. Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2020.
Nelson, Roy C. "Transnational strategic networks and policymaking in Chile: CORFO's high technology investment promotion program." Latin American Politics and Society 49, no. 2 (2007): 149-181. https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2007.tb00410.x
Nikneshan, Shaghayegh, Reza, Ali Norouzi, and Ahamd Reza Naser Isfahani. Analytic Study of Approaches to Validity in Qualitative Research. Methodology of Social Sciences and Humanities16(62), (2010). 141-160. [In Persian]
Norouzi, Khalil, Mojtaba, Javadi, Mohammad, Abdolheseinzadeh, and Mohammad Saeed Taslimi. Science and Technology Macro Intermediary Institutions; a Paradigmatic Model: The Case Study of Science and Technology Vice Presidency. Strategy25(2), (2016). 5-28. [In Persian].
OECD (2017). OECD Reviews of Innovation Policy: Finland 2017, OECD Reviews of Innovation Policy, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264276369-en.
Ouma-Mugabe, John, Kai-Ying Chan, and Hendrik C. Marais. "A critical review of policy instruments for promoting innovation in manufacturing small and medium enterprises (SMEs) in South Africa." Entrepreneurship, Technology Commercialisation, and Innovation Policy in Africa (2021): 237-258. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58240-1_11
Park, Sang-Chul. "Innovation policy and strategic value for building a cross-border cluster in Denmark and Sweden." AI & society 29, no. 3 (2014): 363-375. https://doi.org/10.1007/s00146-013-0460-4
Parker, Kyle, Mark Winskel, and Niall Kerr. "The role and impact of innovation agencies: an international review." (2022. http://dx.doi.org/10.7488/era/2128
Perez, Eugenia, and Patrik Sandgren. Nanotechnology in Sweden: An innovation system approach to an emerging area. Stockholm: VINNOVA, 2008.
Perin, Fernanda Steiner, and Julia Paranhos. "Policies to support the internationalisation of latecomer science-based firms: the experience of Large Brazilian Pharmaceutical Companies." Multinational Business Review (2023). https://doi.org/10.1108/MBR-12-2021-0169
Ramezani, Hadi, Mehdi, Mohammadi, Hamidreza,Yazdani, Manochehr, Manteghi, and Meisam Shahbazi. Institutional Analysis of the Actors’ Roles in the Process of National Technology Megaprojects (Case Study: Two Megaprojects in Iran Aviation Industry). Journal of Improvement Management15(1), (2021). 95-124. [In Persian].
Saldaña, Johnny. The coding manual for qualitative researchers. sage, 2021.
Shiu, Jyh-Wen, Chan-Yuan Wong, and Mei-Chih Hu. "The dynamic effect of knowledge capitals in the public research institute: Insights from patenting analysis of ITRI (Taiwan) and ETRI (Korea)." Scientometrics 98 (2014): 2051-2068. https://doi.org/10.1007/s11192-013-1158-6
Shin, Taeyoung, and Chaiyatorn Limapornvanich. "Development of innovation platform of National Innovation Agency (NIA) in Thailand: Shaping-up of innovation policy for startups and SMEs." (2017).
Shin, Gi-Wook, and Rennie J. Moon. "From brain drain to brain circulation and linkage." Shorenstein Asia-Pacific Research Center Working Paper. Stanford, CA: Stanford University. https://fsi-live. s3. us-west-1. amazonaws. com/s3fs-public/brain_drain_to_circulation_and_ linkage_0. pdf (2018).
Shojaei, Mohammad Hosain, Ali, Shojaati, and Arman Khaledi. Historical Analysis of the Formation and Development of Policy in the Law for Supporting Knowledge-based Firms. Journal of Improvement Management15(3), (2021). 63-90. [In Persian].
Shokri, Hamidreza, Seyed Mahdi,Sadatrasoul, Reza, Asadifard, and Seyed Hamzeh Hasani. Identify policy tools to develop technological collaboration of large industrial companies with knowledge-based companies. Innovation Management Journal11(2), (2022). 147-173. [In Persian].
Sörlin, Sverker, Arnold, Erik, Andersen, Birgitte, Honoré, Jørgen, Jørnø, Pia, Leppävuori, Erkki, and Storvik, Kjetil. 2009. “A Step Beyond: International Evaluation of the GTS Institute System in Denmark”. Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Accessible at: https://ufm.dk/en/publications/2009/files-2009/astepbeyond.pdf
Tabatabae, Amir, Parkhideh, Hasani, Hamed, Mortazavi, and Mahboubeh Tabatabae Chehr. Strategies for promoting scientific accuracy in qualitative research. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 5(3), (2013). 663-670. [In Persian]. 
UNCTAD. (2016). Science, technology and innovation policy review: The Islamic Republic of Iran. In United Nations Conference on Trade and Development.
Van Lente, Harro, Marko Hekkert, Ruud Smits, and B. A. S. Van Waveren. "Roles of systemic intermediaries in transition processes." International journal of Innovation management 7, no. 03 (2003): 247-279. https://doi.org/10.1142/S1363919603000817
Vice-Presidency for Science, Technology and knowledge-based economy. Actions and achievements of the government from 2013-2020. Organizational repot. Tehran. Iran. (2020). [In Persian].
Vice-Presidency for Science, Technology and knowledge-based economy. Documenting the experiences of the Vice-Presidency for Science, Technology and knowledge-based economy in the development of the innovation ecosystem. Organizational report. Tehran. Iran. (2021b). [In Persian].
Vice-Presidency for Science, Technology and knowledge-based economy. Priorities and programs of the Vice-Presidency for Science, Technology and knowledge-based economy. Organizational repot. Tehran. Iran. (2021a). [In Persian]. 
Wang, Jue. "Innovation and government intervention: A comparison of Singapore and Hong Kong." Research Policy 47, no. 2 (2018): 399-412. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.12.008
Watkins, Andrew, Theo Papaioannou, Julius Mugwagwa, and Dinar Kale. "National innovation systems and the intermediary role of industry associations in building institutional capacities for innovation in developing countries: A critical review of the literature." Research Policy 44, no. 8 (2015): 1407-1418. https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.05.004
Wong, Chan-Yuan, Mei-Chih Hu, and Jyh-Wen Shiu. "Collaboration between public research institutes and universities: A study of industrial technology research institute, Taiwan." Science, Technology and Society 20, no. 2 (2015): 161-181. https://doi.org/10.1177/0971721815579795
Wonglimpiyarat, Jarunee. "The innovation incubator, university business incubator and technology transfer strategy: The case of Thailand." Technology in Society 46 (2016): 18-27. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2016.04.002
Yin, Robert K. Case study research and Applications: Design and Methods (5th Ed). Los Angeles: Sage Publications
Zehavi, Amos, and Dan Breznitz. "Distribution sensitive innovation policies: Conceptualization and empirical examples." Research Policy 46, no. 1 (2017): 327-336. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.11.007
Zuniga, Pluvia, Fernanda De Negri, Mark Andrew Dutz, Dirk Pilat, and André Rauen. "Conditions for innovation in Brazil: a review of key issues and policy challenges.", Discussion Paper published by the Institute for Applied Economic Research (2016). Accessible at: http://hdl.handle.net/10419/220306