بیان چالش ها و ارائه بسته های سیاستی برای گسترش تولید و توزیع دانش بنیان پوشاک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 گروه مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

صنعت پوشاک از جمله صنایع درآمدزا و اشتغال آفرین در عرصه جهانی و ملی است. هدف این مقاله تبیین چالش‏های پیش روی ایران برای تولید و توزیع پوشاک و ارائه بسته‏ های سیاستی برای رفع آنها است. در این پژوهش از طریق مطالعه منابع و انجام مصاحبه های عمیق نیمه هدایت شده، داده ها جمع آوری شدند و به روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. 191 گزاره در قالب 31 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی دسته‏ بندی شدند. مقوله های اصلی عبارتند از "نگاه منبع محور"، "حمایت دولتی"، "فناوری و ماشین آلات"، "زنجیره تأمین کار آمد"، "ایجاد نشان تجاری" و"طراحی و مُد". برای نهایی سازی و اعتبار سنجی چالشها و بسته های سیاستی، نسبت به تشکیل گروه های متمرکز اقدام شد. از جمله چالش‏های مهم عبارتند از مداخله و حمایت ناکافی دولت برای ایفای نقش تنظیم‏گری، زنجیره تأمین و زیرساخت کم کارآمد و ضعف در طراحی و ارائه مُد. بسته های سیاستی پیشنهادی نیز عبارتند از: مبارزه با قاچاق، توسعه پلتفرم یکپارچه سازی زنجیره پوشاک، ایجاد نشان تجاری جامع در عرصه طراحی و عرضه پوشاک، توسعه ابزارهای تأمین مالی، توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و خلّاق، توسعه مقیاس و بازار محصولات و خدمات دانش بنیان، به کارگیری فناوری واقعیت افزوده در فروش، ایجاد و توسعه شتاب‏دهنده ها و مراکز نوآوری تخصصی، تولید بار اول ماشین‏آلات و قطعات پر مصرفِ دارای صرفه اقتصادی، ایجاد شهرک های صنعتی و رفع تبعیض مالیاتی در سرتاسر زنجیره.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The development of the production and distribution of knowledge-based apparel in Islamic Republic of RAN: Analysis of challenges and Policymaking Packages

نویسندگان [English]

  • Hassan Torabi 1
  • Hamid Reza Tahouri 2
1 Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Department of MOT, Faculty of management, Maleke Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The apparel industry is among the income-generating and entrepreneurial ones in the global and national arena. The purpose of this paper is to explain the challenges facing Iran in the production and distribution of clothing and to provide policy packages to solve them. In this research, data were collected through the literature review and semi-directed in-depth interviews and investigated using qualitative content analysis. 191 propositions were classified into 31 sub-categories and rendered to form 6 main categories. The main categories are "resource-based view", "government advocation", "technology and machinery", "effective supply chain", "branding" and "design and fashion". Then, to finalize and validate the challenges and policy packages, focus groups were formed. Among the important challenges are insufficient government intervention and support to play a regulatory role, inefficient supply chain and infrastructure, and weakness in fashion design and presentation. The proposed policy packages can be mentioned as fighting against smuggling, developing a platform for the integration of the apparel chain, creating a comprehensive brand in the field of designing and direct supply of clothing, developing financing tools (capital market, bonds), developing the export of knowledge-based products and services, development of the scale and market of knowledge-based products and services, the application of augmented reality technology in online sales, the creation and development of accelerators and specialized innovation centers, the first production of cost-effective and economical machines and parts, the creation of clothing production industrial centers, and elimination of tax discrimination throughout the apparel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apparel Industry
  • Knowledge-based production
  • Focus group
  • Content analysis
  • Challenge
  • Policy framework
ابویی‏اردکان, محمد.1391. "بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه‏های صنعتی: مطالعه موردی خوشه نساجی یزد," بهبود مدیریت, 3(6) :203-226.
ابویی اردکان, محمد. 1394."بررسی اهمیت عوامل پیش برنده و بازدارنده ی تأثیرگذار در رشد و توسعه خوشه نساجی یزد با استفاده از نقشه شناختی فازی" بهبود مدیریت، 9(2): 77-96.
افتخاری, مجید. 1401 واردات کامیونی پوشاک قاچاق به کشور در روز روشن + فیلم. خبرگزاری تسنیم.
باقری, ابوالفضل. 1401. طرح ارتقاء تاب‌آوری ملی و رقابت‌پذیری بین‌المللی پوشاک ‏‏‏دانش‏بنیان‏ فناور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
خامسی‏هامانه, فخرالسادات. 1390. "ایرانیان پیشتاز صنعت پوشاک در جهان (با نگاهی به ریشه برخی از واژگان فارسی پوشاک در دیگر زبان‏ها )"، سومین همایش ملی نساجی و پوشاک.
دانایی‏فرد, حسن.1388. کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار-اشراقی.
شفیعی, افسانه. 1402. "بررسی عملکرد صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبردهای تقویت آن در برنامه هفتم توسعه(19194)."  ماهنامه گزارش‏های کارشناسی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی 31 (5):1-41.
شفیعی, شکوفه. 1399. "شناسایی و رتبه بندی چالش‏های توسعه تولید، سیاست‏ها و راهکارهای بهبود وضعیت در صنعت نساجی (مورد مطالعه: تولید پارچه چادر مشکی)". فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی, 18(41): 65-78.
طهوری, حمیدرضا. و ترابی, حسن. 1402. "تحلیل چالش‏ها و راهکارهای گسترش تولید ‏‏‏دانش‏بنیان‏ و استفاده از اتوبوسهای برقی در ایران". بهبود مدیریت, 16(4): 46-71.
غدیری1400. نساجی امروز لنگ پول است، اقتصاد سرآمد, 1400/5/28.
فریدزادگان, زهرا. 1399."راه طولانی صنعت پوشاک تا رسیدن به قله تکنولوژی ایرانی" فرهیختگان.
مجتهدی, سمن.1401. ضرورت حمایت دولت از صنف و صنعت پوشاک به عنوان پیشران اقتصادی کشور. پایگاه خبری تولید و اقتصاد.
محمدپور, احمد. 1397. ضد روش: زمینه‌های فلسفی و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی (جلد 1). قم: لوگوس.
نشرودی, مجرد. 1400. وضعیت زنجیره پوشاک و کفش، دفتر صنایع نساجی و پوشاک ایران.
وظیفه دوست, حسین. 1401. "عوامل زیرساختی موثر در مدیریت آینده و توسعه صنعت پوشاک ایران."  آینده پژوهی مدیریت. 33 (شماره 3 (پیاپی 130)).
Aakko, M. (2022). "Quality matters: reviewing the connections between perceived quality and clothing use time". Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 26(1), 107-125.
Abdelmeguid, A. (2022). "Investigating the challenges of applying the principles of the circular economy in the fashion industry: A systematic review". Sustainable Production and Consumption .
Abooyee Ardakan, M. (2012). "An Investigation on the Drivers and Barriers Toward the Development of Industrial Clusters _ A Case Study of Yazd Textile Cluster." Journal of Improvement Management 6(3): 203-226 [In Persian].
Abooyee Ardakan, M. (2015). "an Investigation on Magnitude of Drivers and Barriers Affecting Development of Yazd Textile Cluster Using FCM Model." Journal of Improvement Management 9(2): 77-96 [In Persian].
Akhtar, W.H. (2022). "A New Perspective on the Textile and Apparel Industry in the Digital Transformation Era."  Textiles 2 (4):633-656.
Baek, E. (2022). "Defining digital fashion: Reshaping the field via a systematic review". Computers in Human Behavior, 107407.
Bagheri, A. (2022). The plan to promote national resilience and international competitiveness of technology-based clothing, Iranian President's Deputy of Science and Technology [In Persian].
Chakraborty, Samit. 2020. "3D printing technology of polymer-fiber composites in textile and fashion industry: A potential roadmap of concept to consumer."  Composite Structures 248:112562.
Choudhry, Nauman A. 2021. "Textronics—a review of textile‐based wearable electronics."  Advanced Engineering Materials 23 (12):2100469.
Danai Fard, H. (2009). Methodology of qualitative research in management: a comprehensive approach. Tehran: Safar-Eshraghi [In Persian].
Dissanayake, D. (2021). "Towards circular economy in fashion: Review of strategies, barriers and enablers". Circular Economy and Sustainability, 1-21.
Eftekhari, M. (2022). Import of smuggled clothes to Iran in broad daylight by truck + video. Tasnim News Agency [In Persian].
Faridzadegan, Z. (2020). "The long way of the garment industry to reach the pinnacle of Iranian technology", Farhikhtegan Newspaper [In Persian].
Ghadiri, B. (2021). “Today, textile needs money”, Eghtesade Saramad Newspaper, 5/28/1400 [In Persian].
Giri, Chandadevi. 2019. "A detailed review of artificial intelligence applied in the fashion and apparel industry."  IEEE Access 7:95376-95396.
Gökalp, E. 2018. "Industry 4.0 revolution in clothing and apparel factories: Apparel 4.0."  Industry 4:169-183.
Guan, C. (2016). "Apparel recommendation system evolution: an empirical review". International Journal of Clothing Science and Technology.
Guo, Z. (2011). "Applications of artificial intelligence in the apparel industry: a review". Textile Research Journal, 81(18), 1871-1892.
Huang, R. 2021. "Knowledge map visualization of technology hotspots and development trends in China’s textile manufacturing industry."  IET Collaborative Intelligent Manufacturing 3 (3):243-251.
Hur, E. (2019). "Perceptions and attitudes towards sustainable fashion design: challenges and opportunities for implementing sustainability in fashion". International Journal of Fashion Design, Technology and Education.
Islam, M. (2021). "Mapping environmentally sustainable practices in textiles, apparel and fashion industries: a systematic literature review". Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 25(2), 331-353.
Jin, B. E. 2021. "The power of 4th industrial revolution in the fashion industry: what, why, and how has the industry changed?"  Fashion and Textiles 8 (1):1-25.
Khamsi Hamaneh, F. (2013). "Iranians ,pioneers of the clothing industry in the world (Emphasing the roots of some clothing Persian words in other languages)", 3rd  national conference on textile and clothing [In Persian].
Liu, K. (2017). "Fit evaluation of virtual garment try-on by learning from digital pressure data". Knowledge-Based Systems, 133, 174-182.
Liu, N. (2020). "Challenges and critical successful factors for apparel mass customization operations: recent development and case study". Annals of Operations Research, 291, 531-563.
McCarthy, M A. (2023) A Brief History of Garment Manufacturing. makersvalley. https://blog.makersvalley.net/the-history-of-fashion-manufacturing
Mayring, P. (2004). Qualitative content analysis. A companion to qualitative research, 1(2), 159-176.
Mohammadpour, A. 2018. Anti-Methodology: Philosophical Backgrounds and Practical Procedures in Qualitative Methodology (Volume 1). Qom, Logos [In Persian].
Mojtahedi, S. (2022). “The necessity of government support for the garment industry as the economic driver of Iran”, “Production and economy” News Network [In Persian].
Nashrudi, M. (2021). “The state of the clothing and footwear chain”, Iranian Textile and Clothing Industries Office [In Persian].
Nouinou, H. (2023). "Decision-making in the context of Industry 4.0: Evidence from the textile and clothing industry". Journal of cleaner production, 136184.
Papamichael, I. (2022). Building a new mind set in tomorrow fashion development through circular strategy models in the framework of waste management. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 100638.
Shafiei, A. (2023). "Examining the performance of textile and clothing industries and presenting strategies to strengthen them in the Iranian seventh development plan", Monthly Expert Reports of Islamic Council Research Center 31(5):1-41[In Persian].
Shafiei, S (2020). "Identifying and ranking production development challenges, policies and approaches to improve the situation in the textile industry (Case study: production of silver scarf textile)." Quarterly journal of Industrial Technology Development 18(41): 65-78 [In Persian].
Shen, Xingwang, Xinyu Li, Bin Zhou, Yanan Jiang, and Jinsong Bao. 2023. "Dynamic knowledge modeling and fusion method for custom apparel production process based on knowledge graph."  Advanced Engineering Informatics 55:101880.
Somani, Vishakha. 2023. "10 technology trends defining the future of textile and garment manufacturing." world fashion exchange. https://www.worldfashionexchange.com/blog/tech-trends-of-textile-and-garment-manufacturing/.
Tahouri, H. R. and H. Torabi (2023). "Analysis of the challenges and solutions for the expansion of knowledge-based production and the utilization of electric buses in Iran." Journal of Improvement Management 16(4): 46-71 [In Persian].
Talebpour, F. 2020. "Utilization of Digital Technology in Designing and Producing Zero Waste Clothes with Sustainability Approach". Environmental  Education and Sustainable Development, 8(4):121-132.
Vazifehdust, H. and H. R. saeednia (2022). "Infrastructural factors affecting the future management and development of Iran"s garment industry." Future study Management 33(3): 28-45 [In Persian].
Walter, L. (2009). Transforming clothing production into a demand-driven, knowledge-based, high-tech Industry. Transforming clothing production into a demand-driven, knowledge-based, high-tech industry: the leapfrog paradigm, Springer, London, 1-2.
Wang, Z. (2023). "Design of Customized Garments Towards Sustainable Fashion Using 3D Digital Simulation and Machine Learning-Supported Human–Product Interactions". International Journal of Computational Intelligence Systems, 16(1), 16.
Wiedemann, S. (2020). "Environmental impacts associated with the production, use, and end-of-life of a woollen garment". The International Journal of Life Cycle Assessment, 25, 1486-1499.
Wood, G. (2020). "Challenges and progress in integrating knowledge: cases from clothing and textiles in South Africa". Journal of Knowledge Management, 24(1) ,32-55.
Wu, Z. (2022). "Knowledge roadmap of sustainable development in the textile and apparel industry: a scientometric analysis". Fashion and Textiles, 9(1), 1-20.