«ابتکار ایلاف»: برای بازآفرینی مزیت های ژئواکونومیک ایران در چهارراه تاریخی راه ابریشم

سخن سردبیر

نویسنده

استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد ایران دهه هاست که بدون برخورداری از یک طرح ژئواکونومیک، به سرگردانی و سردرگمی در حاشیه نظم آنگلوساکسونی مبتلا شده است. ابتکار ایلاف،تلاشی است برای صورت بندی طرح ژئواکونومیک آینده کشور. طرحی برای احیای مزیت های ازدست رفته ژئواکونومی ایران در چهارراه تاریخی راه ابریشم. طرحی برای وصل کردن زنجیره های ارزش ملی به بازارهای منطقه و ارتقای تراز تجاری درون منطقه ای.قوای محرکه ابتکار ایلاف، محیطهای هوشمند همکاری صنعتی و تجاری هستند که منظومه کاملی از طرفین عرضه و تقاضا در دو یا چند کشور را در خود جای می دهند. این محیط های هوشمند همکاری که پلتفرم های ایلافی نامیده میشوند، با ایجاد امکان تامین مالی، تصفیه حساب و مصون سازی داخلی موجب خلق مزیت پایدار و وفاداری به همکاری درازمدت می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"ILAF Initiative": to recreate Iran's geo-economic advantages at the historical crossroads of the Silk Road

نویسنده [English]

  • Hamidreza Fartoukzadeh
Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

For decades, Iran's economy, without having a geo-economic plan, has suffered from confusion and confusion on the margins of the Anglo-Saxon order.
"ILAF initiative" is an attempt to formulate the country's future geo-economic plan; A plan to revive the lost advantages of Iran's geo-economy at the historical crossroads of the Silk Road; and a plan to connect national value chains to regional markets and improve intra-regional trade balance. The driving forces of "ILAF initiative" are the intelligent environments of industrial and commercial cooperation, which include a complete system of supply and demand sides in two or more countries.
These intelligent cooperation environments, which are called "ILAF platforms", create a stable advantage and loyalty to long-term cooperation by enabling financing, account settlement, and internal protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy making
  • progress
  • Iran
  • geostrategy