تحلیل تاریخی روند تکامل کسب و کار جهانی صنعت نفت برمبنای تکامل نقش بازیگران اصلی و دسترسی آنها به ارکان کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه توسعه کسب وکار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان است و اهمیت این صنعت در اقتصاد جهان، موجب شده بعضی از کشورها به این صنعت روی آورند و با سرمایه‌گذاری جدی در این بخش، به جایگاهی دستیابند که به‌عنوان بازیگر جهانی نقش مهمی در این صنعت داشته باشند. بررسی مسیر تاریخی تکامل این بازیگران می‌تواند برای کشورهایی که در این مسیر قرار گرفته اما نتوانسته‌اند به جایگاه مناسبی دستیابند و سایر کشورها و شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد این صنعت شوند راهگشا باشد.
صنعت نفت در جهان پس از طی دوره‌های زمانی مختلف، با پیشران‌های مختلف و بازیگران متعددی که بر مبنای لزوم پیشرفت این صنعت ظهور و رشد یافته‌اند، تکامل یافته است. تأثیر برجـسته این صنعت در اقتصاد، سیاست و توسعه جهانی موجب شده که شناخت تاریخی تحلیلی این صنعت برای بازیگران آن یک الزام راهبردی باشد. از اینرو این مقاله بدنبال آن است که تاریخچه و روند تکامل این صنعت را در دوره‌های مختلف تاریخ از گذشته تا به امروز دنبال کرده و نحوه ظهور و شکل‌گیری بازیگران مختلف صنعت جهانی نفت را که در ساختار فعلی این صنعت بعنوان بازیگران اصلی بشمار می‌روند، تشریح کند. پس از آن سیر این تکامل بر مبنای دسترسی بازیگران مختلف به ارکان کسب و کار صنعت نفت شامل دسترسی به منابع نفت و گاز، مهارت‌های مدیریتی، قدرت مالی و توانمندی فناورانه، در مقاطع زمانی مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نیز با تبیین الزامات کسب و کار جهانی صنعت نفت در عصر حاضر به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Analysis of the Evolution of Global Petroleum Industry Business Based on the Evolution of the Role of Key Players and Their Access to the Basic Pillars of Business

نویسنده [English]

  • Reza Bandarian
Assistant Professor, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

Importance of the petroleum industry in the world economy, has led some countries to turn to this industry and with serious investment in this sector, achieve a position to play an important role as a global player. Examining the historical path of evolution of these players can be a way forward for countries that are on this path but have not been able to achieve a good position and other countries and companies that want to enter this industry. The petroleum industry in the world has evolved over different periods of time, with different drivers and various players that have emerged and grown based on the need for the development of this industry. The prominent influence of the petroleum industry on the world economy, politics and development has made the recognition of the analytical history of this industry a strategic requirement for its players. Therefore, this article seeks to follow the history and evolution of this industry in different periods of history from the past to the present and explain the emergence and formation of various players in the global petroleum industry. Then, the course of this evolution will be examined in different time periods based on the access of different players to the pillars of business of the petroleum industry, including access to oil and gas resources, management skills, financial strength and technological capability. Finally, by explaining the requirements of the global petroleum industry business in the present era, the conclusion is reached.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petroleum Industry
  • Upstream Petroleum Industry
  • History
  • Main Players
  • Evolution Trend
  • Business Pillars
بندریان رضا. "تبیین دلایل ظهور استارت‌آپ‌های فناورانه در حوزه بالادستی صنعت نفت و چالش‌های اختصاصی آنها"، سیاست نامه علم و فناوری 8، شماره 3، (1397): 7-20
بندریان رضا. "تحلیل روند تکامل اجرای فعالیت‌های نوآوری فناورانه در کسب و کار جهانی حوزه‌ی بالادستی صنعت نفت"، اکتشاف و تولید نفت و گاز، 160، (۱۳۹۷): 13-21
بندریان رضا، بنیادی نایینی علی، امیرقدسی سیروس. "مطالعۀ تطبیقی محیط کسب‌وکار شرکت‌های نفتی بین‌المللی و ملی و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی جهت ارتقای مزیت‌های رقابتی این شرکت‌ها." مطالعات حقوق انرژی 6, شماره 1 (1399): 39-58.‎
درخشان مسعود، تکلیف عاطفه. "انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم, الزامات، چالش ها و راهکارها". اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) 4، شماره 14، (1394): 33-88.
شاه حسینی مهدی (الف). "معرفی شرکت‌های برتر نفتی جهان شرکت رویال‌داچ‌شل". ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز ۹۲، (۱۳۹۱): ۴۰-۴۲.
شاه حسینی مهدی(ب). "معرفی شرکت های برتر نفتی جهان؛ شرکت استاندارد اویل". ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز 97، (۱۳۹۱): ۵۳-۵۵.
طاهری‌‌فرد علی، اخوان مهدی، برامکی حجت الله، قاسم‌‌نژاد میثم، نوراحمدی مهدی. "تحلیل راهبردهای شرکت‌‌های بین‌‌المللی نفتی در بازار نفت و گاز." ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز 103، (1392): ۵-۱۴.
یرگین، دانیل. "تاریخ جهانی نفت (جلد اول)"، با ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران: اطلاعات، 1394
 
Accenture," Fueling The Energy Future: Reinventing Oil And Gas For A New Purpose". 2020, URL: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-110/Accenture-Reinventing-Oil-Gas-New-Energy-Era.pdf
Alia, Maan Abood, Khawla R. Hassanb, Hasan Rasak Ghyadhc, and Rajaa Abdullah Esa Alsalimd. "The Role of Technology in Shaping the Future of Oil Production and Consumption." International Journal of Innovation, Creativity and Change 13, no 6, 2020: 545-560.
Bagheri, Seyed Kamran, and Alberto Di Minin. "The changing competitive landscape of the global upstream petroleum industry." The Journal of World Energy Law & Business 8, no. 1 (2015): 1-19.
Bruner, Jerome. "The narrative construction of reality." Critical inquiry 18, no. 1 (1991): 1-21.
Clô, Alberto "The oil industry: its players and structure from its origins to the oil shocks of the nineteen seventies." Hidrocarbons: economics, policies and legislation 4, (2007): 275-297.
Ferrier, Ronald W., and James H. Bamberg. "The History of the British Petroleum Company: Volume 1, The Developing Years, 1901-1932". Vol. 1. Cambridge University Press, 1982.
Ebneyamini, Shiva, and Reza Bandarian. "Explaining the role of technology in the dynamics of the players’ business models in the global oil playground". International Journal of Energy Sector Management 13, no 3, (2019): 556-572.
Engen, Ole Andreas. "The development of the Norwegian Petroleum Innovation System: A historical overview." Innovation, path dependency and policy: The Norwegian case. (2009): 179-207.
Grant, Robert. "Oil company strategies from 1970 to the present." Encyclopaedia of Hydrocarbons 4 (2005): 301-321.
Harrison Ryan, Shaping the future of oil and gas, Shell Global, 2018, URL: https://www.shell.com/inside-energy/oil-gas-young-people-millennials.html
Hassan, Aminu. "Review of the global oil and gas industry: a concise journey from ancient time to modern world." Petroleum Technology Development Journal 3, no. 2 (2013): 123-141.
Leis, Jorge, John McCreery, and Juan Carlos Gay. "National oil companies reshape the playing field." Boston: Bain and Co., October 10 (2012).
Markwell, Paul, Justin Pettit, Andrew Swanson, and Jim Thomas. "The New Frontier for National Oil Companies." Available at SSRN 2380850 (2014).
Mitchell, John Vincent, Valérie Marcel, and Beth Mitchell. What next for the oil and gas industry?. London: Chatham House, 2012.
Monzón Daniel, Rodolfo Guzmán, Jaap Kalkman, Stephen Rogers, Augusto Kinbaum, Shaping the oil company of the future, Arthur D Little, 2019.  URL: https://www.adlittle.com/en/insights/prism/shaping-oil-company-future
Ngoasong, Michael Zisuh. "The emergence of global health partnerships as facilitators of access to medication in Africa: a narrative policy analysis." Social Science & Medicine 68, no. 5 (2009): 949-956.
Parsoya, Shubham. "Significance of Technology and Digital Transformation in Shaping the Future of Oil and Gas Industry." Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12, no. 3 (2021): 3345-3352.
Sovacool, Benjamin K., and Ira Martina Drupady. "Examining the small renewable energy power (SREP) program in Malaysia." Energy Policy 39, no. 11 (2011): 7244-7256.
Stevens, Paul. "National oil companies and international oil companies in the Middle East: Under the shadow of government and the resource nationalism cycle." Journal of World Energy Law & Business 1, no. 1 (2008): 5-30.
Suzuki, Norihiko. "The Changing Patterns of Advertising Strategy by Japanese Business Firms in the US Market: Content Analysis." Journal of International Business Studies11, no. 3 (1980): 63-72.
Vivoda, Vlado. "International oil companies, US Government and energy security policy: an interest-based analysis." International Journal of Global Energy Issues 33, no. 1-2 (2010): 73-88.
Zilber, Tammar B. "Stories and the discursive dynamics of institutional entrepreneurship: The case of Israeli high-tech after the bubble." Organization studies 28, no. 7 (2007): 1035-1054.