الگوی بلوغ پارک‌های فناوری بر اساس تکامل تاریخی؛ پارک‌های ایران کجا هستند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مفهوم پارک‌های فناوری در مباحث علمی و عملی با معانی و تعابیر مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد، اما هدف اصلی به‌کارگیری آن، ایجاد حلقه واسط میان سه‌گانه دولت، کسب‌وکار و دانشگاه است، تا بتواند به‌عنوان یک کاتالیزور هدایت‌کننده نوآوری عمل کند. در این‌روند پارک‌های فناوری با توجه به عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار در دهه‌های اخیر تغییرات ساختاری متعددی داشته‌اند، یکی از این تحولات تغییر مدل‌های نوآوری است که پارک‌ها برای انجام مأموریت خود نیازمند همراهی با آن هستند و در این جهت ذی‌نفعان، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، همچنین عوامل انسانی نیز دستخوش تغییر شده‌اند. هدف از انجام این مطالعه استخراج الگوی بلوغ پارک‌های فناوری با محوریت سیر تکامل نسل‌های نوآوری بوده است، همچنین مشخص شدن جایگاه پارک‌های ایران در الگوی بلوغ پارک‌های فناوری و میزان تکامل آن‌ها پس از سال‌ها فعالیت از دیگر اهداف این تحقیق است. در این مقاله، ابتدا سیر تکامل تاریخی پارک‌ها بررسی‌شده است، سپس الگوی بلوغ پارک‌های فناوری با در نظر گرفتن نسل‌های هفت‌گانه نوآوری به‌عنوان دیدگاه نوآوری پارک‌ها موردمطالعه قرارگرفته، که منتج به استخراج پنج نسل از پارک‌های فناوری شده است. بر این اساس طی مصاحبه‌های صورت گرفته با مدیران و کارشناسان پارک‌های فناوری جایگاه پارک‌های ایران در الگوی بلوغ پارک‌های فناوری مشخص‌شده که در میان نسل‌های اول و دوم قابل دسته‌بندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maturity Model of Tech-Parks based on Their Evolution; Where are Iran's parks?

نویسندگان [English]

  • Leila Khazdoozi 1
  • Sepehr Ghazinoory 2
1 PhD in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University of Rudehen Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The conception of technology parks is employed with different meanings in scientific and practical categories, but the primary purpose of this is to create an Intermediate loop among the government, the Business and the university in order to act as a catalyst guiding the innovation. In this process, regarding internal and external effective factors, technology parks experienced various structural changes. One of these changes was change in innovation models, which parks need their assistance to perform their mission. Because of this, stakeholders, software and hardware infrastructures and also human factors changed.
The goal of this study is to extract the maturity pattern of technology parks with centrality of innovation historical evolution. Determination of Iran’s parks position in maturity pattern of technology parks and their evolution extent after years of activity is another goal of this study. In this paper, in the beginning, the historical evolution of parks are evaluated. Then, the maturity pattern of technology parks are studied regarding sevenfold innovation generations as parks’ innovation viewpoint, which resulted to five generations of technology parks. Based on this, during interviews with managers and experts of technology parks, Iran parks’ position in maturity pattern of technology parks was determined which can be classified among first and second generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Park
  • Science and Technology Park
  • Technopolis
  • Innovation Region
  • Innovation Generation
  • Maturity Pattern
براتی، مرتضی، "گزارش بررسی پارک‌های علم و فناوری کشور، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی"، 1395.
سلیمانی، مجید، ، "بررسی پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری ایران با نگاهی بر رویکرد جهانی"، فصلنامه تخصصی رشد فناوری 8(32) ، ۱۳۹۱.
شاوردی، مرضیه، سلطانی، بهزاد. "هم‌جواری جغرافیایی: ابزاری برای حمایت از نوآوری"، ویژه‌نامه جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری، سال یازدهم، شماره 2، تابستان (1398) ، 315-332.
مرتضوی، مهدی. قنبری، لیلا. علیزاده، پریسا. پارک‌های علم و فناوری، تهران، نشر: مدید، 1397.
عباسی، مهدی. راه‌اندازی، مدیریت و ارزیابی پارک‌های علم و فناوری، تهران، دانشگاه کارآفرین، 1397.
ویکتور. هوانگ، گرگ. هورویت. آیت. یعقوب. زاهدی انباردان، حسینی،  جنگل بارانی، چگونه سیلیکون ولی دیگری بسازیم!، تهران، نشر: موسسه کتاب مهربان نشر، 1397.
 
Ahmadi vahid, Science, "Research and Technology in IRAN", Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) 2017
Albahari, SalvadorPérez-Canto, AndrésBarge-Gil. AureliaModrego. "Technology Parks versus Science Parks: Does the university make the difference?", Technological Forecasting and Social Change, Volume 116, March 2017, Pages 13-28
Bellini, Nicola, Jukka Teräs, and Håkan Ylinenpää. "Science and Technology Parks in the Age of Open Innovation. The Finnish Case." Symphonya. Emerging Issues in Management 1 (2012): 25-44.
Committee on Comparative Innovation Policy, "Understanding Research, Science and Technology Parks: Global Best Practices: Report of a Symposium", National Research Council, 2009.
Du Preez, Niek D., and Louis Louw. "A framework for managing the innovation process." In PICMET'08-2008 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology, pp. 546-558. IEEE, 2008.
Du Preez, Niek D., Louis Louw, and Heinz Essmann. "An innovation process model for improving innovation capability." Journal of high technology management research 17 (2006): 1-24.
Guo, Y., & Verdini, G. "The role of geographical proximity in the establishment and development of science parks" –evidence from Nanjing, China. Asian Geographer, 32(2), (2015) 117-133.
Gyurkovics, János. Lukovics, Miklós. (2014), Generations of Science Parks in the Light of Responsible Innovation, Responsible Innovation. SZTE GTK, Szeged, pp. 193-208
Henriques, Iago Cotrim. Amorim Sobreiro, Vinicius. Kimura, Herbert. "Science and technology park: Future challenges", Technology in Society 53 (2018) 144e160
Kanhukamwe, Quinton C., and Maxwell Chanakira. "UNESCO–WTA International Training Workshop on STP (Science & Technology Park)’s Ecosystem.", 2011.
Koha, Francis. Winston T.H, Kohb. Feichin, Ted Tschang, "An analytical framework for science parks and technology districts with an application to Singapore", Journal of Business Venturing 20 (2005) 217–239
Mansour, A. M. H., & Kanso, "Science park implementation–A proposal for merging research and industry in developing Arab countries". HBRC journal, 14(3), (2018). 357-367
Ng, Wei Keat Benny, Rianne Appel-Meulenbroek, Myriam Cloodt, and Theo Arentze. "Towards a segmentation of science parks: A typology study on science parks in Europe." Research Policy 48, no. 3 (2019): 719-732.
Oh, Deog-Seong, and Fred Phillips. Technopolis. Springer, 2014.
Rowe, David NE. Setting up, managing and evaluating EU Science And Technology Parks: An advice and guidance report on good practice. EUR-OP, 2014.
Salvador, Elisa, Ilaria Mariotti, and Fabrizio Conicella. "Science park or innovation cluster?." International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research (2013).
Steruska, Jana. Simkova, Nikola. Pitner, Tomas. "Does science and technology park improve technology transfer?", Technology in Society, 5 April 2019
Zhang, Yuehua; “The Science Park Phenomenon: Development, Evolution and Typology”; Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 5, No.2/1,  (2005) pp. 138-154.
Žižlavský, Ondřej. "Past, "present and future of the innovation process." International Journal of Engineering Business Management 5 (2013): 47.