توسعه چارچوبی به هم پیوسته و جامع جهت تحلیل و بهبود نظام نوآوری انرژی و محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق پسادکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

2 استاد گروه مهندسی سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

3 دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه و تأثیر آنها بر مسائل زیست‌محیطی از موضوعات مهم دو دهه اخیر محسوب می‌شود. برقراری ارتباط بین رویکرد تاریخی توسعه فناوری و فرآیندهای نوآوری باعث ایجاد یک نگرش عمیق به مسئله تغییرات فناوری و نوآوری خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به مسائل گوناگون اجتماعی و زیست‌محیطی، نوآوری فناورانه و توسعه نظام نوآوری انرژی یک ضرورت برای توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌آید. مقاله حاضر تلاش کرده با بررسی سیر تکامل فرآیندهای نوآوری، چارچوبی جامع و یکپارچه برای تحلیل نظام نوآوری انرژی و محیط زیست پیشنهاد دهد. همچنین با راهبرد مطالعه موردی توصیفی، ضرورت نگاه مبتنی بر رهیافت تاریخی به شرایط امروز بخش انرژی کشور با هدف سیاست‌گذاری مؤثر و جهت‌گیری مناسب نظام نوآوری انرژی و محیط زیست نشان داده شده و بر مبنای تحلیل تاریخی بخش انرژی و درس‌های گرفته‌شده از سیاست‌های افزایش بهره‌وری آن در کشور، طرح بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، ارائه گردیده است. انتظار می‌رود طرح بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست بتواند نقش مؤثری در ارتقاء کارایی بخش انرژی کشور ایفاء نماید. به هم پیوستگی، یکپارچگی و جامعیت چارچوب پیشنهادی از جمله دستاوردهای علمی این پژوهش است که می‌تواند برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. سیاست‌های حمایتی و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود نظام نوآوری انرژی نیز به عنوان دیگر یافته‌های منتج از چارچوب مفهومی پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a comprehensive framework to analyse systems of energy and environmental innovation

نویسندگان [English]

  • Seyed Iman Miremadi 1
  • Yadollah Saboohi 2
  • Hossein Khajehpour 3
1 Postdoctoral Researcher, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Energy Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
3 PhD in Energy Systems Engineering, Faculty of Energy Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Economic, social and technological changes with their impacts on environmental issues have received increasing notice in the years to come. The relationship between the historical approach of the development of technology and innovation processes will create a profound attitude to the issue of technological change and innovation. On the other hand, with respect to the various social and environmental issues, technological innovation and the development of eco-innovation are essential for tackling climate change in the near future. The present study, therefore, has tried to analyze the role of government in the governancing of eco-innoavtion and their supportive policies by carefully examining the evolution of innovation processes, while presenting a comprehensive framework for analyzing the energy and environmental innovation system. Integration, integrity and comprehensiveness of the proposed framework is some of the research advantages that can be considered for policy and planning in this area. Finally, some policy lessons at country level and recommendations for further research are given. As an example, considering the findings out of the critical analysis of the previous energy efficiency policies in a historic manner, the energy efficiency and environment market has been designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eergy innovation system
  • eco-innovation
  • integrated analysis
  • innovation processes
  • energy policy