الگوی نظری عملکرد طرح های توسعه محصول جدید در فضای نوآوری باز مبتنی بر قابلیتهای مدیریت طرح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مقالۀ حاضر، به ارایه مدل نظری برای شناسایی قابلیت­های مدیریت طرح و بررسی اثر آنها بر عملکرد طرح­های توسعه محصول جدید در فضای نوآوری باز می­پردازد. سازمان هایی که راهبرد نوآوری باز برای توسعه محصولات جدید خود انتخاب می نمایند، نیاز دارند که قابلیت­های جدیدی را در سطح طرح، پروژه و سازمان مادر ایجاد و یا قابلیت­هایی را تقویت کنند تا بتوانند در این فضای جدید موفق باشند. با ایجاد یا توسعه این قابلیت­ها، می­توان از طریق استفاده از ظرفیت­های شبکه خارج از سازمان و توانمندی­ها و فن­آوری­های موجود در بازار، عملکرد بهتری در مدیریت طرح­های توسعه محصول جدید داشت. بدون توجه به این قابلیت­ها ممکن است عملکرد و موفقیت کمتری را در سازمان شاهد باشیم. در این مقاله با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، قابلیت­های مورد نیاز در سطح طرح و سازمان مادر برای توسعه محصولات جدید در فضای نوآوری باز شناسایی گردید. با مطالعۀ چهار طرح نسبتاً موفق و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و تجزیه و تحلیل داده­ها، این قابلیت­ها شناسایی و در قالب یک مدل نظری ارایه شد. هشت قابلیت شناسایی شده، به­عنوان مهم­ترین قابلیت­های موثر بر موفقیت عملکرد طرح­های توسعۀ محصول جدید عبارت­اند از: مدیریت یکپارچگی و تغییرات؛ شکست، تعریف و تحویل­گیری کار؛ مدیریت دانش و فن­آوری؛ تدوین استراتژی مناسب همکاری و برون­سپاری؛ مدیریت قرارداد و دعاوی؛ مدیریت شبکه؛ بودجه­بندی و تامین به­موقع منابع مالی و مدیریت ارتباطات. این قابلیت­ها مکمل قابلیت­های عمومی مورد نیاز برای مدیریت طرح­های توسعه‌ی محصول جدید بوده و بایستی در فضای نوآوری باز، توسعه و تقویت شوند. همچنین، عواملی مانند مدیریت شبکه، سازماندهی و معماری مناسب، انعطاف در آئین­نامه­ها و الزامات حقوقی و بازرگانی، صندوق­های حمایتی از پیمان­کاران، مدیریت فن­آوری، سیستم­های نگه­داشت منابع انسانی، دانش فنی و فرهنگ سازمانی باز در سطح سازمان باز برای افزایش موفقیت طرح های توسعه محصول جدید شناسایی گردید. در نهایت، یک مدل نظری بر مبنای داده­های جمع­آوری شده و تحلیل­های انجام شده، ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Theoretical Model for New Product Development Performance in Open Innovation Environments Based on Program Management Capabilities

نویسندگان [English]

  • Mehdi Delavari 1
  • Mohammad Hossein Sobhiyah 2
1 PhD in Construction and Project Management, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistat Professor, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article, we will present a theoretical model for recognising capabilities of program management and their effects on new product development in open innovation environments. Organisations which choose open innovation for development of their new products, need to develop new capabilities at project, program and organizational level for success in this environment. Developing such capabilities enables them to use external networks and technologies to improve their performance. Without such capabilities, there may be less success and weaker performance for the company. Using Grounded Theory, required capabilities at the levels of program and the organziation for development of new products are investigated. Four relatively successful programs are studied and through semistructured interviews and data analytics, these capabilities are recognised and are presented within a theoretical framework. We recognise the following capabilities: Integration and change management; breakdown, definition and delivery of work; knowledge and technology management; identifying appropriate corporate strategy and outsourcing; contracts and claims management; networks management; budgeting on time financing and communication management. These capabilities complement the general capabilities needed for new product development and should be strengthened in open innovation environments. Also, factors such as network management, organisation and appropriate architecture, flexibility of regulations and legal and business requirements, support for contractors, technology management, systems for retaining human resources, technological knowledge, and open organisational culture were recognised at the organisation level. Finally a theoretical model based on collected data and its analysis is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation
  • Program Management Capabilities
  • New Product Development
  • Grounded Theory
  • Project Management