مسیر شکل گیری و تکامل قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در بنگاه های متأخر: مطالعه موردی شرکت توگا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

طی دهه­های اخیر کشورهای در حال توسعه تلاش‌های زیادی در زمینه کسب دانش و قابلیت‌های فن­آورانه موردنیاز برای ساخت و توسعه محصولات و سامانه­های پیچیده به نمایش گذاشته‌اند. یکی از این موارد شرکت ایرانی مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) است که طی دو دهه قبل موفق به کسب قابلیت‌های ساخت و ارتقای توربین‌های گازی به‌عنوان محصولات و سامانه‌های پیچیده شده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی پژوهش مطالعه موردی اکتشافی، مسیر شکل‌گیری و تکامل قابلیت‌های فن­آورانه ساخت توربین‌های گازی در این بنگاه متأخر ایرانی را در طول 22 سال قبل به تصویر کشیده است. نتایج و یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مسیر شکل‌گیری و تکامل قابلیت‌های فناورنه ساخت توربین‌های گازی در این شرکت شامل چهار مرحله است: 1) مرحله خرید و بهره‌برداری از توربین‌های گازی خارجی؛ 2) مرحله درونی سازی و انتقال فناوری ساخت توربین‌های گازی؛ 3) مرحله ساخت توربین‌های گازی در داخل با تنوع محدود؛ و 4) مرحله تنوع‌بخشی به سبد محصولات و ایجاد بهبودهای تدریجی در توربین‌ها بر پایه تحقیق و توسعه. بعلاوه به راهبردهای کسب فن­آوری، سازوکارهای یادگیری فن­آوری، سیاست‌ها و اقدامات دولت و میزان فروش محصولات شرکت در هر یک از مراحل اشاره شده است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند درک و شناخت مدیران و سیاست‌گذاران این حوزه صنعتی و سایر صنایع تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده را نسبت مراحل شکل‌گیری و تکامل قابلیت‌های فناورانه و ملاحظات و الزامات آن را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Path of the Formation and Evolution of Technological Capabilities for Manufacturing Complex Product Systems in Latecomer Firms: The Case Study of TUGA Company

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari 1
  • Hosein Rahmanseresht 2
  • Manochehr Manteghi 3
  • Seyed Soroush Ghazinoori 4
1 PhD in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

During last decades a large amount of efforts have been made by developing countries to acquire essential knowledge and technological capabilities for manufacturing and developing complex products systems (CoPS). As an example, TUGA as an Iranian company have succeeded in acquiring essential technological capabilities for manufacturing and upgrading gas turbines as a complex product system. This paper aims at investigating the path of formation and evolution of technological capabilities of manufacturing gas turbines by this Iranian latecomer firm through applying qualitative approach and case study strategy during last 22 years. The findings illustrate that, the path of formation and evolution of technological capabilities in this company includes four stages: 1) purchasing and exploiting foreign purchased gas turbines; 2) localizing and transferring technologics of manufacturing gas turbines; 3) manufacturing gas turbines domestically with low variety; and 4) diversitying products portfolio and carrying out incremental improvement based on research and development. In addition, technology acquisition strategies, technology learning mechanisms, government policies and actions and volume of sale of company in each stage have been mentioned. Our findings can enhance understanding of managers and policy makers in this industry and other CoPS areas about dillerent stage of formation and evolution of technological capabilities and their considerations and requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Capabilities
  • Complex Products and Systems
  • Technology Acquisition
  • Learning Mechanisms
  • TUGA