قابلیت‌های محوری نظام اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای آینده پژوهی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

مهم‎ترین انتظاری که از نظام اکتساب سلاح و تجهیزات می‎رود، پاسخ به‎هنگام و مؤثر به نیاز حال و آینده نیروهای مسلح در یک محیط پیچیده و متغیر است. برای این منظور، نظام اکتساب سلاح و تجهیزات می‎بایست توانایی انجام برخی از فعالیت‎های کلیدی را داشته باشد که انجام آن‎ها مستلزم برخورداری از برخی قابلیت‎های محوری است. این قابلیت‎ها، نظام اکتساب سلاح و تجهیزات را بر تغییر و بازآرایی فرآیندهای متداول و منابع در دسترس خود با توجه به تغییرات محیط توانا می‎سازد. در این پژوهش، با هدف شناسایی این قابلیت‎ها، با 14 نفر از صاحب‎نظران اکتساب سلاح و تجهیزات مصاحبه به‎عمل آمد. با استفاده از تحلیل مضمونِ این مصاحبه‎ها و همچنین تحلیل محتوای 6 سند رسمی دفاعی قابل‌دسترس، تعداد 12 قابلیت برای نظام اکتساب سلاح و تجهیزات به‎دست آمد که با به‌کارگیری رویکرد مدل‎سازی ساختاری-تفسیری، تعداد 10 قابلیت «مدیریت هوشمندانه اطلاعات و دانش»، «آینده‎نگری و درک تغییرات محیط»، «تولید مفاهیم و زبان مشترک»، «درک فناورانه و مدیریت فناوری»، «رهبری و هدایت ظرفیت‎های داخلی و خارجی»، «تولید سیاست‎های پابرجا و راهبردهای منعطف»، «نوآوری و خلاقیت»، «مدیریت پروژه‎های بزرگ اکتساب»، «تصمیم‎سازی برای تصمیم‎گیری»، و «تعاون و شراکت راهبردی بین نقش‌آفرینان» را می‎توان به‎عنوان قابلیت‎های محوری قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basic Capabilities of Defense Equipment and Weapons Acquisition System

نویسندگان [English]

  • Qasem Fouladi 1
  • Hossein Dehghani Poudeh 2
  • Mohammad Mahdinejad Nouri 3
  • Amir Hatami 4
1 PhD in Futures studies, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 PhD Student of Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The most important expectaion from defense equipment and weapons acquisition system (DAS) is to fulfill current and future needs of Armed forces in a variable and complex environment effectively and timely. For this purpose, it is necessary that the DAS be able to perform some key activities and this requires some basic capabilities. The capalities enable the DAS to change and rearrange its routine processes and available resources according to environment changes. By interviewing 14 defense acquisition experts, this research tries to identify the capabilities. Through Theme analysis of interviews and Content analysis of 6 available formal defense documents, 12 capabilities were identified. Using the Interpretive Structural Modeling (ISM) showed us 10 capabilities: intelligent management of information and knowledge; looking forward and environment changes perception; creation of common concepts and language; technological perception and management; leading of domestic and foreign capacities; development of robust policies and flexible strategies; innovation and creativeness; management of acquisition program; decision-making; and cooperation between actors located in influence area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equipment and Weapons Acquisition
  • Basic Capabilities
  • Dynamic Capabilities
  • Theme Analysis
  • Interpretive Structural Modeling