الزامات شکل‏گیری شبکه نوآوری ؛ تحلیلی از قاعده بنگاه‏‏داری در بخش دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق به‌منظور درک منطق حاکم بر رفتار بازیگران بخش دارویی ایران صورت گرفته است که دلیل آن پی بردن به رفتار نوآورانه بنگاه‏های این بخش است. به‏همین منظور، از تئوری شبکه‏سازی و تحلیل شبکه‏های اجتماعی، به‌منظور احصاء رفتار کنش‌گران، استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی الزامات شکل‏گیری شبکه نوآوری است که از منظر رفتار بنگاه در بخش دارویی ایران، انجام شده است. به‏عبارتی دیگر، شناخت منطق قاعده بنگاه‏داری در این بخش، می‏تواند به فهم رفتاری این کنش‌گر، یاری رساند. بر این اساس، پژوهش حاضر با استراتژی مطالعه چندموردی، نوعی تحقیق اکتشافی، توسعه‏ای و کیفی است که داده‏های آن از طریق اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت‏های نوآوری بنگاه، پرسشنامه و مصاحبه‏های عمیق در بستر مطالعه 42 بنگاه دارویی و مطالعه 8 مورد نوآوری محصول جمع‏آوری شده است و سپس از طریق شاخص‏های تحلیل شبکه‏های اجتماعی، قاعده بنگاه‏داری در بخش دارویی ایران تحلیل و با الزامات شکل‏گیری شبکه نوآوری در این بخش سنجیده شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهند که بنگاه‏های دارویی ایران در یک بستر عدم شفافیت اطلاعاتی با بهره‏گیری از قاعده عدم تقارن اطلاعات فعالیت دارند و عمده نوآوری‏های شکل گرفته در این صنعت نه به دلیل تحقیقات و توانمندی‏های نوآورانه بوده بلکه از طریق روابط غیررسمی و ایجاد فضای بسته رقابتی محصول دارویی مورد نظر هدف‏گیری شده‌اند و با لابی‏گری و ایجاد یک فضای نسبتاً امن بازار با تضمین سهم بازار محصول، دانش فنی وارد مرحله سنتز، فرمولاسیون و تولید و توزیع شده است که در مراحل مذکور ردپای ایمن‏سازی سهم بازار، قابل رویت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements of Innovation Network Formation; An Analysis of the Firms Rule on Iran's Pharmaceutical Sector

نویسندگان [English]

  • Bahman Kargar Shahamat 1
  • Mohammad Reza Taghva 2
  • Seyyed Habibollah Tabatabaiean 2
  • Jamshied Salehi Sadaghiani 3
1 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research is to understand the logic of Iran's pharmaceutical sector actor's behavior that is due to infer the innovative behavior of firms in this sector. So purpose, network theory and social network analysis is used to recognized actors behavior. The main objective of this research is to identify the requirements of innovation network formation on the perspective of the firm's behavior in the Iran's pharmaceutical sector. Namely, understanding the logic of firms rule in this sector can help to understand the behavior of the actors present study, therefore research strategy is multiple case studies and type of research is exploratory, development and qualitative. Its data collection is through documentation related to innovation activities, questionnaires and in-depth interviews with 42 pharmaceutical firms in the field of study into 8 products innovation and then through is measured the social networking analysis indicators, the pharmaceutical firms rule analysis and innovation in this sector with the requirements of network formation. So that research results shows a lack of transparency of information in bed enjoying a base of information asymmetry are active on pharmaceutical firms. Made major innovations in this sector were not due to research and innovative capabilities but through is informal relationships and create competitive indoor pharmacy product targeted and by lobbying and create a relatively safe space market by ensuring product market share, technical knowledge phase synthesis, formulation, production and distribution that footprints is visible in the process of securing a market share.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Innovation
  • Innovation Network
  • Network Analysis
  • Firms Rules
  • Iran's Pharmaceutical Sector