ارزیابی ریسک‌های توسعه فناوری تجهیزات صنعت نفت و گاز (نمونه‌ مته‌های حفاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و راهبردی صنعت نفت و گاز، یکی از اولویت‌های کلیدی صنعت نفت کشور در طول یک دهه اخیر بوده است. ازآنجایی‌که هزینه‌ توسعه فناوری در بخش تجهیزات صنعت نفت بسیار زیاد است، شناسایی انواع ریسک‌های موجود در این پروژه‌ها، کمک زیادی به سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان فناوری در این حوزه می‌کند. این پژوهش تلاش دارد تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که ریسک‌های توسعه فناوری تجهیزات در صنعت نفت و گاز با تأکید بر مته‌های حفاری چه هستند. برای پاسخ به این سؤال کلیدی، از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان و صاحب‌نظران در حوزه توسعه فناوری مته‌های حفاری، 38 ریسک، شناسایی و در پنج بعد ریسک‌های نهادی و قانونی، فناورانه، بازار، مالی و عملیاتی طبقه‌بندی شدند. به‌منظور ارزیابی این ریسک‌ها از روش تجزیه‌‌‌تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA) استفاده شد و بر اساس سه شاخص شدت تأثیرگذاری، احتمال وقوع و احتمال شناسایی، اولویت هر یک از ریسک‌ها احصاء شد. از میان آنها پنج ریسک به‌عنوان ریسک‌های با عدد اولویت ریسک بالاتر ارزیابی شد. لزوم ارائه ضمانت‌نامه‌های با مبالغ زیاد، عدم موافقت شرکت‌های بهره‌بردار با تست آزمایشی محصول داخلی و تغییرات شاخص‌های اقتصاد کلان، از مهم‌ترین ریسک‌های شناسایی‌‌شده بودند. ارائه تسهیلات مناسب به‌منظور صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های توسعه‌دهنده مته‌های حفاری و ایجاد محیط‌های واقعی برای تست نمونه‌های اولیه و محصولات نهایی، از مهم‌ترین پیشنهادها به سیاستگذاران هستند. همچنین حصول اطمینان از حداقل تقاضای شرکت‌های بهره‌بردار پیش از ورود به فرایند بومی‌سازی و دقت در انتخاب شریک خارجی بر اساس توان تخصصی، اهداف و سابقه قبلی آن، از مهم‌ترین پیشنهادها به مدیران شرکت‌های توسعه‌دهنده مته‌های حفاری‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Assessment of Technology Development in Petroleum Industry Equipment (Drill Bits)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naghizadeh 1
  • Saeed Pak Seresht 2
  • Batul Ebrahimi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member of Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran.
3 MSc in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Localization of advanced petroleum industry technologies has been one of the key priorities of Iranian policymakers. According to the high cost of technology development in this industry, identification of technology development risks is crucial for the policymakers and technology developers. The main objective of this article is identification and assessment of the technology development risks in petroleum industry equipment focusing on Drill Bits. To address this objective, after literature review and exploratory interviews with experts, 38 risks were identified and classified into five dimensions including institutional, technological, market, financial and operational ones. FMEA method was used to assess these risks. Accordingly, their severity, likelihood of occurrence and detection were assessed. Five risks were selected as the risks with higher RPN. Providing expensive bank guarantees, testing the products in the real fields, and changes of macro economy indicators are the most important risks respectively. Facilitating the process of bank guarantee providing for these firms and developing the real test fields are some of the most important suggestions to the policy makers. As well, providing the minimum necessary demands before entering the localization process and being accurate in partner selection according to its specialty, aims and the related background are some of the most important suggestions to these firms’ managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Development
  • Severity
  • Likelihood of Occurrence
  • Likelihood of Detection