تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه خدمات و محتوای الکترونیکی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ره‌نگاری فناوری، مسیری برای مدیریت، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و ابزاری است که به شرکت‌ها و صنایع در برنامه‌ریزی فعالیت‌هایشان برای موفقیت در بازارهای آینده کمک می‌کند. در چهارچوب‌های ره‌نگاری که تاکنون منتشر شده، به الزامات توسعه فناوری در کشورهای در‌حال‌توسعه، کمتر پرداخته شده است. در این مقاله با معرفی یادگیری فناوری به عنوان سطح تحلیل مناسب برای ساختارهای ره‌نگاری در کشورهای درحال‌توسعه، مؤلفه‌های اصلی یادگیری فناورانه شامل ظرفیت جذب و راهبرد همپایی، شناسایی شده است. همچنین تلاش شده با ادغام این مؤلفه‌ها در ساختارهای رایج ره‌نگاری، ره‌نگاشتی مناسب برای صنایع موجود در کشورهای در‌حال‌توسعه ارائه شود. ره‌نگاشت مذکور دارای سه لایه اصلی مشتمل بر زمینه، به‌دست‌آوری و ایجاد قابلیت‌های فناورانه است؛ به‌گونه‌ای که محتوای هریک از لایه‌ها متناسب با راهبرد همپایی مشخص می‌شود. در نهایت چهارچوب مذکور برای ره‌نگاری بانکداری اجتماعی در ایران به کار گرفته شده است. \\\\r\\\\n

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Change in Technology Roadmap Architectures for Followers

نویسندگان [English]

  • Nasrin Dastranj 1
  • Sepehr Ghazinoory 2
  • Fatmeh Saghafi 3
  • Alireza Hassanzadeh 2
1 Assistant Professor, Research Institute of Information Technology, Research Institute of Communication and Information Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Technology roadmapping is considered as a method to manage, plan and develop technology and is a tool that helps companies and industries in planning their activities. By studying technology roadmap frameworks and their implementations in different industries, it is observed that the considerations and requirements of technology development in developing countries have been neglected in current published literatures. In this research by introducing technological learning as an appropriate analysis level for technology roadmapping in developing countries, the main components of technological learning including technological capabilities (TC) and catch up strategy have been identified and efforts have been made to integrate these components in ordinary technology roadmap architectures and thereby introduce learning-based technology roadmap architecture for industries in developing countries. Finally, to validate the framework, it is applied for social banking in Iran as a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Roadmapping
  • Technological Learning
  • Catchup
  • Absorptive Capacity
  • Social Banking