طراحی الگوی اولویت‌گذاری پابرجا در صنایع راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

روش مرسوم اولویت‌گذاری در آینده‌پژوهی، روش فن آوری‌های کلیدی است. در این روش با دو معیار جذابیت و امکان‌پذیری و در فرآیندی خبره‌محور، گزینه‌هایی که از اولویت بیشتری برخوردار باشند، از یکدیگر تمیز داده می‌شوند. آن‌چه که نیاز به ابداع روشی نو را آشکار می‌کند، ابهام در میزان اثربخشی گزینه‌های برگزیده در مواجهه با «آینده‌های بدیل» است. به‌همین منظور، در این مقاله، با عنایت به این مهم، الگوی نوینی برای اولویت‌گذاری معرفی می‌شود. دستاورد این پژوهش، یک الگوی نوین اولویت‌گذاری به نام «اولویت‌گذاری پابرجا» است و روش‌شناسی پژوهش، روش‌شناسی ابداع یک الگوی جدید است. اولویت‌گذاری پابرجا، بر روش‌ها و مفاهیم آینده‌پژوهی، بنا نهاده شده است. اولویت‌گذاری پابرجا، عرصه‌ی نوآوری است و در نهایت آن، سبدی از گزینه‌ها معرفی می‌شود که در شرایط مختلف به کمک سازمان بیاید. بر اساس این الگو، فرآیند پژوهش، نسبت به زمان و منابع آن تعدیل می‌شود. هم‌چنین، اولویت‌گذاری پابرجا، ترکیبـی از تحلیل کمی و کیفی است. بنـابراین، با اولویـت‌گذاری پابرجا و در پرتو درک چندگانه از آینده، ارزش راه‌کارها و سیاست‌های مختلف نمایان می‌شود. الگوی اولویت‌گذاری پابرجا، شامل نُه گام اساسی است که با مشارکت صاحب‌نظران و ذی‌نفعان مختلف پدید آمده و تکامل یافته است. مهم‌ترین یافته‌ی پژوهش، بهینه‌سازی و ارتقای کیفی این الگو، از طریق اجرای آن در میدان عمل و در یک صنعت راهبردی در حوزه‌ی دفاعی و در مورد سامانه‌های ضد بالگرد آزموده شده و به نتیجه‌ی مطلوب دست یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Robust Prioritization Paradigm Focusing on Strategic Industries

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ahmadian 1
  • Abdurrahim Pedram 2
  • Salman Zali 3
1 PhD candidate of Futures Studies, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD in Futures Studies, Research Institute for Futures Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 MSc student of Public Administration, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The conventional method for prioritizing in Futures Studies, is a methodology of key technologies in which with the attractiveness and feasibility criteria and via the expertbased process, options with greater priority are distinguished from each other. What reveals a true need to invent a new method is uncertainty on the efficacy of these candidates in encountering the “alternative futures”. Therefore in regard to this important issue, in this article a new model is introduced for prioritizing. The main achievement of this research is a new paradigm called “Robust Prioritization” and the research methodology is a methodology of devising a new paradigm. Robust prioritization, is based on the concepts and methods of Future Studies. Robust prioritization, is the land of innovation and eventually leads tointroduction of a portfolio of options that can help the organizations under different circumstances. According to this model, the process of research is adjusted in terms of time and resources. In addition, robust prioritizationis a combination of qualitative and quantitative analysis. Therefore, by robust prioritization multiple and in the light of understandingthe future the value of different approaches and policies appear. Robust prioritization paradigm is consisted of nine major steps that has emerged and evolved by the participation of experts and stakeholders. The most important achievement of this rescarch is optimization and quality upgrade of this paradigm by implementing it practically in a strategic defense industry of anti-helicopter systems, reaching desired results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Prioritization
  • Robust Decision Making
  • Alternative Futures
  • Key Technologies
  • Strategic Industries