همکاری‌های علمی و فن آورانه میان صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها: رویکرد تحلیل علّی لایه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

موضوع همکاری بین دانشگاه و صنعت، برای دهه‌های متوالی، فکر سیاست‌گذاران و همچنین پژوهش‌گران را به خود مشغول کرده است. در کشور ما نیز، تلاش‌های زیادی، هم در زمینه نظری و هم در میدان عمل، به‌منظور شکل‌دهی به همکاری پویا و اثربخش میان دانشگاه و صنعت و به‌ویژه صنایع دفاعی، انجام گرفته است. اما، آن‌چه مشهود است، این است که هنوز همکاری علمی و فن‌آورانه مطلوب و مورد نظر میان دانشگاه و صنایع دفاعی شکل نگرفته است و گویا راه‌کارهای ارایه شده و سازوکارهای طراحی شده برای گذار از موانع و چالش‌های پیش رو، کم‌اثر مانده‌اند. به‌نظر می‌رسد که عدم کارایی و اثربخشی راه‌کارهای برون‌رفت از شرایط فعلی، به سطحی بودن راه-کارها ارتباط دارد، که خود ریشه در سطحی بودن تحلیل‌ها و موانع و چالش‌های شناسایی شده، دارد. این پژوهش، بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل علّی لایه‌ای (CLA) و بهره‌گیری از نظرات جمعی از خبرگان دانشگاه و صنایع دفاعی، ضمن شناسایی وضعیت موجود همکاری‌ها میان صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها بر عمق تحلیل‌ها افزوده و به شناسایی وضعیت مطلوب در رابطه با همکاری دانشگاه و صنایع دفاعی پرداخته و راه‌کارها و سازوکارهایی را برای گذار ارایه کند. یافته‌های این پژوهش، در برگیرنده‌ی وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و سازوکارهای گذار در رابطه با همکاریهای علمی و فن‌آورانه صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها در لایه‌های مختلف، یعنی لیتانی، علل نظام‌مند، گفتمان/جهان بینی و اسطوره‌ها/استعاره‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific and Technological Collaboration between Defense Industries and Universities: Casual Layered Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari Ranjbar 1
  • Seyyed Reza Salami 2
  • Gholam Reza Tavakoli 3
  • Siamak Tahmaseby 4
1 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Collaboration between universities and industries has attracted policy makers and researchers for multiple decades. In our country, both in academic and practice great attempts have been done to shape a dynamic and effective collaboration between universities and industries specially defense industries. It’s obvious that the appropriate collaboration between universities and defense industries has not been formed yet. The presented solutions and designed mechanisms for transition from obstacles and challenges are insufficient and ineffective. It seems that, the lack of efficiency and effectiveness of intervention solutions for exiting from current situation is related to superficiality of solutions and this problem is rooted in superficiality of analysis, challenges and mechanisms. This research aims to by applying Casual Layered Analysis (CLA) method and exploiting the opinions of some experts from universities and defense industries, increases the depth of analysis and respectively identifies current and desired situation and prescribes mechanisms in order to transition. Findings of this research encompass current and desired situation about collaboration of universities and defense industries and mechanisms to transition in four layers: Litany, Systemic Causes, Discourse/Worldview and Myths/Metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific and Technological Collaboration
  • University
  • Defense Industries
  • Casual Layered Analysis (CLA)