ماتریس ارزیابی جذابیت- توانمندی ابزار تدوین راهبرد فن آوری (مورد مطالعه: فن آوری فرآیند احیای آهن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد آینده پژوهی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

5 دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

بر اساس چشم‌انداز 1404، تولید فولاد در ایران می‌بایست به عدد 50 میلیون تن در سال افزایش یابد. حرکت در این مسیر نیازمند احداث واحدهای جدید در زنجیره تولید فولاد است، اما همچنان رشد چشم‌گیری در تولید فولاد ایجاد نشده است. مهم‌ترین دلیل امتناع صاحبان سرمایه از احداث واحدهای صنعتی، فشارهای فن‌آورانه این صنعت بر زنجیره تامین، حجم تولید، میزان سرمایه‌گذاری، چالش‌های زیست‌محیطی و تغییر ماهیت شرکت‌ها است. ازاین‌رو سیاست‌گذاران می‌بایست با انجام مطالعات مبنا دراین حوزه، انتخاب فن‌آوری را برای صاحبان سرمایه تسهیل نموده و با آشنایی متخصصان داخلی با فن‌آوری‌های جدید ظرفیت جذب فن‌آوری را ارتقا دهند. برای این منظور در مقاله حاضر با معرفی روش‌های تدوین پورتفولیو فن‌آوری، ماتریس ارزیابی جذابیت- توانمندی به‌عنوان ابزاری مناسب برگزیده شد. همچنین با استفاده از تجربیات موجود و تحقیقات گذشته، عوامل ومعیارهای ارزیابی جذابیت-توانمندی در یک بخش ویژه در صنعت فولاد (احیای آهن) استخراج شده و مبتنی بر نظر خبرگان و با استفاده از تاپسیس فازی جایگاه این فن‌آوری‌ها در ماتریس جذابیت-توانمندی تعیین شده است. بدین ترتیب گونه فن‌آوری‌ها و راهبرد آنها برای سیاست‌گذاران شفاف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attractiveness-Competitiveness Matrix as a Technology Strategy Making Tools (Case Study: Ironmaking Technology)

نویسندگان [English]

  • Reza Ansari 1
  • Javad Soltanzadeh 2
  • Amir Sharifian 3
  • Morteza Nateghian 4
  • Saeed Farabi Khanqahi 5
1 Assistant Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 MSc in Futures Studies, Faculty of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 MSc in Material Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
5 PhD candidate of Materials Engineering, faculty of Materials and Metallurgy Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Volume of steelmaking in Iran should be increased to 50 million tons per year based on 1404 vision, approximately. This requires building the new iron/steelmaking plant and balancing the steel industry supply chain from iron ore to steel slab, hot and cold rolling. When increasing technological pressures, environmental challenges, and international competitive and dealing with restrictions of information, investors have not tendency to invest. Therefore, the Ministry of Industry, Mining and Trade (especially IMIDRO) as a policymakers must direct investors by illustrate baselines in this field such as technology strategy making and technology selection. In this way, Attractiveness-Competitiveness Matrix (ACM) as a technology strategy tool can be used.
This paper aim to develop the portfolio of technology based on ACM in ironmaking technologies. First, we develop four factors for attractiveness (market potential, competitive situation, technical potential, and political-social aspects) and three factors for competitiveness (technical-technological capacity, complementary capabilities, and financial capacity). Second, we request experts (researchers and managers that study/work on ironmaking technology field at least 15 years experience) to assessment twenty ironmaking technologies based on attractiveness and competitiveness dimensions. Finally, analysis by Fuzzy Topsis is shown Blast Furnace and Midrex have the highest attractiveness and competitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Industry
  • R&D Portfolio
  • Attractiveness-Competitiveness Matrix
  • Iron Reduction Technologies
  • Fuzzy Topsis