عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه انرژی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: صنعت برق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

صنایع مرتبط با حوزه انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مالی فراوان هستند و تامین مالی در این حوزه از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور است. استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی یکی از راه‌کارهای موثر در تامین مالی از طریق همکاری بخش خصوصی است. پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز PPP در کشور، مستلزم شناسایی عوامل حیاتی موفقیت با توجه به نوع صنعت مربوطه و از طریق بررسی تجارب جهانی و همچنین استفاده از نظرات صاحب‌نظران و متخصصان آن صنعت است. در این مقاله که به عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی پروژه‌های PPP در صنعت برق کشور می‌پردازد، پس از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک، عوامل اصلی موثر شناسایی شد و به‌منظور اعتبارسنجی در اختیار خبرگان قرار گرفت. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه به نظرسنجی از صاحب‌نظران مربوطه پرداخته شد و نتایج پرسشنامه با روش تاپسیس رتبه‌بندی گردید. نتایج پژوهش نشان‌گر آن است که عوامل سیاسی- اجتماعی بیشترین اهمیت را در بین عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده دارند و عوامل اقتصادی- مالی و زیرساختی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. ضمن این‌که در رتبه‌بندی تک‌تک شاخصه‌ها نیز، وضعیت سیاسی و اجتماعی پایدار و شفاف، سیاست سالم اقتصادی و برخورداری از منابع انسانی توانمند در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Success Factors in the Implementation of Public-Private Partnership Projects in the Field of Energy in the Islamic Republic of Iran (Case Study: Power Industry)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Noruzi 1
  • Mohammad Reza Asheri 2
  • Seyyed Mostafa Baladian 3
1 PhD candidate of Management of International Contracts Oil and Gas, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 MSc student of Industrial Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
3 MSc student of Business Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Energy-related industries require large financial investments and Financing in this area is the one of the country’s most important issues. Using Public-Private Partnership is one of the most effective strategies in financing through cooperation with the private sector. Successful implementation of PPP in the country requires the identification of critical success factors according to the type of industry and through international experiences as well as the opinions of experts and professionals in the industry. In this paper, the critical success factors in the implementation of PPP projects in the electricity industry is concerned, after extensive literature survey and review of documents, as major contributing factors were identified and were used to validate the experts. Using a questionnaire survey of relevant experts examined the results of the questionnaire were ranked by TOPSIS. The results indicate that socio-political factors matter most in the critical success factors are identified, financial and economic factors and infrastructure were next in rank. While the ranking of individual indicators, the political and social situation stable and transparent, healthy economic policy and human resources capacity in place first, second and third respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public-Private Partnership
  • Power Industry
  • Financing
  • Energy
  • Critical Success Factors
  • Islamic Republic of Iran